NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Geschiedenis van de Ned. drafsport
van 1920 t/m 1929

Vorige
alfabet
Volgende


In 1925 is een vereniging van dravereigenaren opgericht. Eerst heette deze de Eigenarenvereniging "De Draverssport", later de AEV (Algemene Eigenaren Vereniging) "De Drafsport". Bij het 75-jarig bestaan in het jaar 2000 heeft het bestuur, naast allerlei feestelijkheden, ook een boek uitgegeven over de geschiedenis van de sport in die jaren. Auteurs van dit boek zijn: J. Govers - R.Q.J. van de Lubbe - D. Minkema - L. Rijkers Meinen. Zijn hebben verschillende onderdelen voor hun rekening genomen, waarvan Co Govers de statistieken deed, die ook op deze website zijn opgenomen.

Woestduin

Boven: Het Jubileumboek van de Algemene Eigenaars
Vereniging AEV, die in het jaar 2000 75 jaar bestond.
Dit 136 blz. dikke boek is bijna geheel overgenomen
op onze website.

De kroniek begint in het boek als volgt:
Kroniek 1925 - 2000
Vijfenzeventig jaar is maar een fractie uit de langdurige geschiedenis van de drafsport in Nederland. Desondanks zou een volledige verhandeling van die jaren tot een omvang reiken die niet meer te hanteren is. Deze beperking noopte tot een strenge selectie, resulterend in een kroniek van 75 jaar drafsport in Nederland. Letterlijk een tijdboek dat verhaalt van de "voornaamste" gebeurtenissen naar volgorde van tijd. De draad wordt opgepakt in 1925, het ontstaansjaar van de nu jubilerende vereniging van dravereigenaren.

Op deze website is deze kroniek (bijna het hele boek!!) overgenomen, onderverdeeld in hapklare brokken per decennium, en aangevuld met andere wetenswaardigheden en foto's. De periode 1925 tot 1929 staat hieronder, door ons aangevuld met andere gebeurtenissen en foto's uit die tijd. Ook zijn gegevens gehaald uit het Jubileumboek van de Fokkersvereniging "Dravend door de tijd" en later ook veel statistieken uit de NDR-Jaarboeken. Zo wordt de geschiedschrijving op deze website steed completer.

Voorafgaande periode
Na het totalisatorverbod van 1911 was de sport in elkaar gestort. Banen werden gesloten, eigenaren en fokkers stopten ermee, trainers en pikeurs vertrokken naar het buitenland. De sport werd toen gered door de kortebanen, die nog wel werden georganiseerd. Vanaf 1916 leefde de langebaansport weer wat op. Er werd in die tijd veel geld verdiend en dat leidde tot de oprichting van nieuwe stallen. Verschillende pikeurs kwamen terug naar Nederland en in 1918 heropende Duindigt haar poorten. Vanaf 1919 werd de Derby weer verreden. Langzaam stelde men zich in op een sport zonder toto, maar wel met illegale bookmakers.


1920 - Sport
In het nog steeds totoloze tijdperk wordt er nog wel mondjesmaat op de langebaan gekoerst op Duindigt, Groningen, Hilversum, Heemstede, Drachten en enkele andere banen.

De Derby werd in dat jaar gewonnen door de schimmelmerrie Klasina in een km.tijd van 1.43,7 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker is D. van der Wel uit Alphen a/d Rijn, eigenaar is Stal Amsterdam (dhr. P.A. van Dieren en G. van Bruggen), trainer W.A. Ockhorst en rijder C. Ockhorst.

Er werden in dat jaar nog geen Kampioenschappen verreden.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd Stal Timbertown met Fl. 7.825.
Het meest winnende paard was Dalila met Fl. 6.650.
Het meest winnende vaderpaard was Captain Henry met Fl. 9.400.

1920 - Fokkerij
In dat jaar werden 95 draverveulens geregistreerd en de beste waren Norton B (Derbywinnaar van 1923) en de latere kampioene Nora Belwin B, beide gefokt uit Amerikaanse imports door de heer B.A. van den Bergh te Boxtel (Stal Lancier). Voor een artikel over Stal Lancier: Click hier
Voor de toppers van die jaargang en hun foto's, click hier

Appie

Boven: De in 1920 geboren Norton B en pikeur Gies Ensing poseren
hier in 1926 op Duindigt. In 1923 wonnen zij de Derby.


Alkmaar

Boven: Het gemeentelijk sportpark van Alkmaar in 1920.
Op de plaats waar thans de overdekte tribune staat,
houdt de heer D. Govers van de Kennemer Sportclub
zijn openingstoespraak op een verhoging.


1921 - Sport
De Derby werd gewonnen door de hengst Luitenant in een km.tijd van 1.41,2 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker is H. Verdegaal uit Lisse, eigenaar is J. Klarenbeek uit Buitenveldert, trainer en rijder Arie Commijs.

Het Kamp. van NL werd voor het eerst verreden. Het was in die eerste 2 decennia (t/m 1942) een heat-draverij over 2.000 m en het paard dat 2 heats won, mocht zich kampioen noemen. Het kon dus in 2 heats worden beslist, maar soms waren er 3 heats met 3 verschillende winnaars, welke dan in de 4e heat tegen elkaar uitkwamen (in 1922, 1926 en 1941). In 1921 werden 2 heats gewonnen door de in Amerika gefokte hengst Great Night in km.tijden van 1.28,8 en 1.27,9 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Eigenaar en trainer is (importeur) J.W. Schuijl en rijder Bas ten Hagen.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd J.W. Schuijl met fl. 10.800.
Het meest winnende paard was de Fransman Nez Rond met Fl. 4.225.
Het meest winnende vaderpaard was Captain Henry met Fl. 10.400.

1921 - Fokkerij
In dat jaar werden 88 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
Cees Ockhorst was de onbetwiste kampioenpikeur in de jaren 20.


De draf- en renbanen in 1921:

Voor de statistieken van 1921: Click HIER1922 - Sport
De Derby werd gewonnen door de Kwarteltje-dochter Miss Everarda in een km.tijd van 1.43,0 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker en eigenaar is J. Hiemstra uit Utrecht, trainer en rijder Jan de Boer.

Het Kamp. van NL werd in 4 heats gewonnen door de in Amerika gefokte 10-jarige hengst Kerrigan in een km.tijd van 1.29,6 (4e heat) over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Eigenaar is Stal Lancier en trainer-rijder Luut Ensing.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd J.W. Schuijl met fl. 6.835.
Het meest winnende paard was de schimmel Kassier G met Fl. 3.500.
Het meest winnende vaderpaard was Insolent met Fl. 12.175.

1922 - Fokkerij
In dat jaar werden slechts 47 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Groningen

Boven: Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana te gast
op de nieuwe drafbaan te Groningen op 28 augustus 1922,
toen daar voor het eerst werd gekoerst.

Duindigt

Boven : Miss Everharda (rec. 1.26,8) poseert op Duindigt.
Zij was de Derby-winnares van 1922.

import

Boven: De Amerikaanse hengst Kerrigan, Kampioen van NL in 1922.


1923 - Sport
In dit jaar kwamen de koersen voor 2-jarigen terug met het opnieuw instellen van de Toekomstprijs der 2-jarigen.

De Derby werd gewonnen door de hengst Norton B in een km.tijd van 1.47,2 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker B.A. van de Bergh te Boxtel, eigenaar Stal Bes (dhr. V. Schoenmakers uit Baarn), trainer en rijder Guus Ensing.

Het Kamp. van NL werd in 2 heats gewonnen door de in Amerika gefokte 5-jarige hengst Billy Bunker in knappe km.tijden van 1.23,4 en 1.25,4 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Eigenaar is J. Groff en trainer-rijder R. Geenens.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd J.W. Schuijl met fl. 8.625.
Het meest winnende paard was Henriot met Fl. 4.075.
Het meest winnende vaderpaard was Captain Henry met Fl. 18.475.

1923 - Fokkerij
In dat jaar werden 56 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Boven: Norton B (Gies Ensing) zegeviert in de Derby van 1923,
ver voor de concurrentie.

import

Boven: Billy Bunker (USA) wordt met R. Geenens
Kampioen van Nederland in 1923.

Appie

Boven: Mej. Elisabeth Kuys en de schimmel Major Henry.
Ze had een kuise rok aan.
Uit: D.A. van Stralen, Kalender der Draverijen
en Paarden-Album 1923.

Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
In 1923 en 1929 was Gies Ensing de kampioentrainer.1924 - Sport
De Derby werd gewonnen door de hengst Oscar in een km.tijd van 1.43,3 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker is D. van der Wel uit Alphen a/d Rijn, eigenaar D.A. van Straalen uit Den Haag, trainer en rijder Arie Commijs.

Het Kamp. van NL werd in 2 heats gewonnen door de 10-jarige hengst Henriot in km.tijden van 1.30,7 en 1.27,3 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker is N. Schermerhorn te Alkmaar, eigenaar is K.G. van der Veen en trainer-rijder Marten Siderius.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd Cees Ockhorst met fl. 5.950.
Het meest winnende paard was Henriot met Fl. 3.938.
Het meest winnende vaderpaard was Captain Henry met Fl. 23.675.

1924 - Fokkerij
In dat jaar werden slechts 32 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

import

Boven: Henriot, een Nederlandse crack. Hij won 28 keer op de langebaan.
In 1924 won hij het Kampioenschap van Nederland op Duindigt.
Zijn winsom van ca. Hfl 23.000 was 40 jaar lang een Nederlands record.
Hij stond jarenlang ter dekking en zijn beste producten waren
de hengsten Ago Kan en Xoli.

Henriot is opgenomen in onze Hall of Fame.
Voor zijn levensverhaal en foto's: Click hier


Boven: Noma B aan de leiding met Bas Schippers op Duindigt.
Links het paviljoen met kleed- en weegkamers.
Op het middenterrein de 2e rang.


1925 - Organisatie
Eind 1924 roept het Bestuur van de Vereeniging van Harddraverseigenaren in Nederland de leden op om met belangstellenden te vergaderen in Cafe "de Kroon" in Den Haag. Velen geven gehoor aan deze oproep. Onder voorzitterschap van L.A.F. Prins wordt er heel wat af geredeneerd. De belangrijkste besluiten zijn de Vereeniging wederom in functie te doen treden en anderzijds om bij de Nederlandsche Harddraverij- en Ren-Vereeniging te bepleiten de handicap van de draverijen opnieuw te regelen. Dit laatste in verband met de draversdag die in het voorjaar van 1925 op Duindigt wordt gehouden.
Uiteindelijk leiden de activiteiten daartoe dat op 21 oktober opnieuw wordt vergaderd. Het besluit van de vergadering is om de vereeniging "De Draverssport" op te richten, een twintigtal eigenaren zegt toe om toe te treden. Tijdens de eerste ledenvergadering op 8 december van de Vereeniging van Eigenaren "De Draverssport" worden de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Het Bestuur bestaat uit de heren J.H. Berghuis (voorzitter), V. Schoenmakers (secretaris-penningmeester), L.A.F. Prins, M.J. Oppelaar en Jos. de Lijster.

1925 - Sport
Intussen zijn er Nederlandse dravers naar Rusland geëxporteerd, waaronder de 17 jaar oude merrie Betty Brook, die daar de eerste zeven koersen op rij wint.

Op Hemelvaartsdag 21 mei vindt de opening van de nieuwe baan in Hilversum plaats, terwijl ook sponsoring reeds aan de orde is. The Vittoria Egyptian Cigarette Company te Rotterdam, bekend van het merk Miss Blanche, sponsort de drafsport met f 1.000.

De Derby werd gewonnen door de hengst Perrigan B in een km.tijd van 1.47,2 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker J. Bakker Pzn uit Hoogwoud, eigenaar J. v.d. Sluis uit Haarlem, trainer en rijder Bas ten Hagen.

Het Kamp. van NL werd gewonnen door de in Amerika gefokte merrie Emma Harvester in een km.tijd van 1.26,4 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Eigenaar-trainer J.W. Schuijl en rijder J.D.M. Schuijl.

Het Kamp. der NL-paarden werd voor het eerst verreden en gewonnen door de merrie My Girl in een km.tijd van 1.28,0 over 2.125 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker J.A. Geersen te Woerden, eigenaar J. Harff, trainer en rijder R. Geenens.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd J.W. Schuijl met fl. 9.535.
Het meest winnende paard was Emma Harvester met Fl. 6.250.
Het meest winnende vaderpaard was Captain Henry met Fl. 24.962.

1925 - Fokkerij
In dat jaar werden slechts 28 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Boven: Jan de Vlieger was altijd vroeg met zijn paarden. Hier wordt
de hengst Quicklooper gehuldigd na zijn zege in de 2-jarigen Derby.
(foto uit het weekblad "De Paardenwereld")

Boven: Perrigan B wint gemakkelijk de Derby.
(foto uit het weekblad "De Paardenwereld")

import

Boven: Emma Harvester na het behalen van
het Kampioenschap van Nederland 1925 op Duindigt.
Pikeur is J.D.M. Schuijl. Eig./trainer is W. Schuijl.
Tweede werd Nora Belwin B en 3e Henriot.

Duindigt

Boven : Dit is de Kampioene der NL-Paarden 1925:
My Girl met R. Geenens op de sulky.
Zij was met haar record van 1.24,0 verreweg
de snelste van haar jaargang uit 1919.

kortebaan

Boven: Lieda B (links) met Bas ten Hagen en Madrigal (rechts)
met Cees Ockhorst duelleren op de kortebaan te Den Haag,
op de Boorlaan bij het Malieveld, d.d. 24-9-1925.

Hilversum

Boven: Opening van de Hilversumse drafbaan
op Hemelvaartsdag 21 mei 1925.
(Uit de Paardenwereld, 4, 1925)
Voor meer foto's en verhalen over de geschiedenis van de
drafbaan in Hilversum: Click hier

Woestduin

Boven: Heropening van de baan Het Oude Slot te Heemstede,
op zondag 22 maart 1925
(uit: De Paardenwereld 4, 1925)
Voor meer foto's en verhalen over de geschiedenis van de
drafbaan in Heemstede: Click hier


Woestduin

Boven: Drachten, 17 mei 1925.
"Hoe dol gezellig het dien dag was! Prachtig mooi zomerweer.
Hoogst interessante strijden. 5000 toeschouwers!"
(uit: Van Stralen's Kalender der Draverijen in Nederland, 1925)

Voor meer foto's en verhalen over de geschiedenis van de
drafsport in Drachten: Click hier

Woestduin

Boven: Advertenties in het weekblad "De Paardenwereld" uit 1925.
Bij P.D. Boot kon je voor 1 gulden een vol diner krijgen of voor 60 cent
een overheerlijke "halve beafsteak met nieuwe gebakken aardappelen".
Bij Ch. Plasier kon je een luxe auto huren om naar de course te gaan.
Open of gesloten auto, alles inbegrepen.


Woestduin

Boven: Advertentie in het weekblad "De Paardenwereld" uit 1925.
Toen kon je nog met de trein naar Schoorl. In het sportpark lag een
600 meterbaan, waar 800 meter koersen zijn georganiseerd
in 1923-1926 en 1937-1939.


Woestduin

Boven: Ook dit stond in het weekblad "De Paardenwereld" uit 1925.
Het was geen 1 april-grap, hij is een keer gemaakt in de USA. Piet Doeleman
maakte er een foto van. De kar is nooit met een paard ervoor gebruikt,
want je kon er niet op blijven zitten. De Amerikaanse pikeur Fred Murphy
heeft het geprobeerd, maar volgens de wet van Murphy mislukte het.1926 - sport
De band met Frankrijk is goed. Bestuurslid Prins, die ook eigenaarrijder is, wint vier keer op Vincennes. Cees Ockhorst importeert uit Frankrijk de merrie Tourterelle, grondlegster van misschien wel Nederlands meest succesvolle moederlijn.

Vanwege het drukke verkeer op de Waalsdorperlaan verbiedt de Gemeente Wassenaar om op Duindigt op zaterdagen, zon- en feestdagen koersen te organiseren. De "Koninklijke" besluit dan de kampioenschappen aan Groningen toe te wijzen.

De pikeurs besluiten om ook hun krachten te bundelen en richten op 23 juli de Pikeursvereniging op. De drafsport staat dan volop in de belangstelling, getuige het bezoekersaantal van 18.000 tijdens het Kampioenschap van Nederland op 1 augustus in Groningen. Nora Belwin B wint met H. Mensinga. Deze overwinning spreekt zo tot de verbeelding dat Nora Belwin B en Tourterelle hun eigen sigarenmerk krijgen.

Jan Kruithof Sr, aannemer en eigenaar van een draversstal in Voorburg, neemt voor f 3 miljoen de bouw van het nieuwe Olympisch Stadion te Amsterdam aan. Architect is de in Alkmaar geboren Jan Wils, die enkele jaren later ook de tribune van drafbaan Alkmaar heeft ontworpen. Beide tribunes zijn later tot rijksmonument benoemd.

De Paardensport Vereniging Houtrust organiseerde vanaf 1912 de veel bezochte 800 meter-draverijen op Houtrust, welke er in belangrijke mate aan hebben bijgedragen dat de drafsport na het verbod op de totalisator in 1911 niet geheel verloren ging in ons land.

Eerste draverij voor dames
Elisabeth Kuys was niet alleen als eigenaar en rijder actief geweest vanaf 1908. Ze was als secretaris-penningmeester de drijvende kracht achter de Paardensport Vereniging Houtrust, die vanaf 1912 de veel bezochte 800 meter-draverijen op Houtrust organiseerde, welke er in belangrijke mate aan hebben bijgedragen dat de drafsport na het verbod op de totalisator in 1911 niet geheel verloren ging in ons land.
Op 5 september 1926 organiseerde Elisabeth Kuys de eerste damesdraverij in Nederland op 'haar' baan Houtrust. Dat was uiteraard een 800 meter-koers en van de vier deelneemsters won mevr. Pennings-de Vlieger, een telg uit de bekende drafsportfamilie uit de Haarlemmermeer, met de merrie Idylle. Ook in 1931 en 1932 wist Elisabeth Kuys een draverij voor dames op het Houtrust-programma te krijgen.

Otto Eerelman, de bekende paardenschilder, overlijdt op 3 oktober op 87-jarige leeftijd.

De Derby werd gewonnen door de hengst Quicklooper (v. Lord V u. Doorlooper) in een km.tijd van 1.36,8 over 2.400 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker-eigenaar-trainer Dirk de Vlieger en rijder Jan de Vlieger.

In 1926 werd het Kamp. van NL voor het eerst verplaatst naar Groningen. In het Stadspark won na 4 heats de plaatselijke favoriet Nora Belwin B met Hendrik Mensinga voor maar liefst 18.000 uitzinnige toeschouwers. Ze liep in de finale een km.tijd van 1.27,4 over 2.000 m op de grasbaan van Groningen. Fokker B.A. van de Bergh te Boxtel, eigenaar J. Mensinga, trainer en rijder Hendrik Mensinga.

Het Kamp. der NL-paarden werd gewonnen door de merrie Nora Belwin B in een km.tijd van 1.28,4 over 2.050 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker B.A. van de Bergh te Boxtel, eigenaar J. Mensinga, trainer en rijder Hendrik Mensinga.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd Cees Ockhorst met fl. 8.750.
Het meest winnende paard was Nora Belwin B met Fl. 5.600.
Het meest winnende vaderpaard was Captain Henry met Fl. 24.098.

1926 - Fokkerij
In dat jaar werden slechts 19 draverveulens geregistreerd en voor de beste daarvan en hun foto's, click hier

Nora

Boven: Otto Eerelman was een bekend paardenschilder in die tijd.
Hij schilderde o.a. 40 paardenrassen, waarvan steendrukken in een
kunstboek werden uitgegeven.
Hierboven zijn interpretatie van de Amerikaanse Harddraver.

Boven: Quicklooper (Jan de Vlieger) wint gemakkelijk de Derby in 1926.
(foto uit het weekblad "De Paardenwereld")

Boeken

Boven: In de 4e heat van het Kampioenschap van Nederland mochten reglementair alleen de winnaars van de eerste 3 heats meedoen. Emma Harvester kwam dus niet aan de start, tot grote teleurstelling van de Hollanders. Zoals gebruikelijk nam Marten Siderius met zijn Henriot de leiding en op het laatste rechte stuk kwam Nora ernaast. Beide paarden vochten een verbeten strijd uit, die door Nora (rechts) met een neuslengte werd gewonnen in 1.26,4. Het publiek was uitzinnig van spanning, enthousiasme en blijdschap. De Noorderlingen hadden op eigen terrein gewonnen. De Franse westerling Tourterelle kwam er niet aan te pas.

Nora

Boven: Na het behalen van het Kampioenschap 1926 met Nora Belwin B
wordt pikeur Hendrik Mensinga in Groningen met krans en al
op de schouders genomen. Er waren 18.000 toeschouwers!!!

Nora

De merrie was zo populair in Groningen dat er zelfs
een sigaar naar haar werd vernoemd.

Nora Belwin B is opgenomen in onze Hall of Fame.
Voor haar levensverhaal en foto's: Click hier

import

Boven: Tourterelle (Fra) wint hier te Groningen de eerste heat
van het Kampioenschap van Nederland in 1926.


import

Boven: de Franse importmerrie TOURTERELLE,
hier in 1926 als 7-jarige op de foto met importeur Cees Ockhorst en familie.
Tourterelle was een topper als koerspaard, een merrie met veel uithoudingsvermogen.
Ook in de fokkerij was zij zeer succesvol. Ze werd moeder van
o.a. Xuthus (Derby), YY, Zora (Derby), Baroline en Casindra.
Haar dochters werden op hun beurt (stam)moeder van vele toppaarden,

Nora

Boven: Ook naar Tourterelle werden sigaren vernoemd.

Boven: Een oude foto met onderschrift. Iemand heeft achter
de naam Mevrouw Pennings geschreven: - de Vlieger.
Familie van Dirk en Jan de Vlieger.
Zij won de zogenaamde dames-koers op Houtrust
in 1926 met de merrie Idylle van trainer van Dirk Pronk.


Boven: Dit kleine fotootje komt uit het Heikens-archief,
met onderschrift: dames-koers op Houtrust. Het gaat om dezelfde
koers, want als je goed kijkt herken je Mevr. Pennings met Idylle
als tweede van links. Zo te zien dragen de dames rokken.
Zouden die met knijpers vastzitten?

Voor een artikel over "Vrouwen in de sport", click hier


Nora

Boven: In de jaren 20 werden ook wel 2-span-wedstrijden gehouden,
zoals hier in Groningen op 1 aug. 1926.

Hieronder: De koersen in de tweede helft van 1926.
(l.b.) = langebaan
(k.b.) = kortebaan, 300 m (in de straat) of
800 m (op een ronde baan, bijv. Houtrust en Sappemeer)


Woestduin1927 - sport
Nora Belwin B wordt opnieuw Kampioene van Nederland en van de NL-Paarden en ze neemt ook met succes deel aan enkele koersen in Duitsland. Eigenaar J. Mensinga te Leegkerk verkoopt haar daar op 5 oktober voor een hoge prijs aan de Italiaan Arturo Riva. Zij loopt in Italië met trainer Alexander Finn tegen cracks als Uranie.

De Derby werd gewonnen door de merrie Rolls Royce (v. Kerrigan u. Minnewaska) in een km.tijd van 1.44,6 over 1.800 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker J. Hendriks uit Utrecht, eigenaar J. Kruithof sr. uit Voorburg, trainer en rijder P. Gruthof.

Het Kamp. van NL werd gewonnen door de merrie Nora Belwin B in een km.tijd van 1.29,3 over 2.100 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker B.A. van de Bergh te Boxtel, eigenaar J. Mensinga, trainer en rijder Hendrik Mensinga.

Het Kamp. der NL-paarden werd gewonnen door de merrie Nora Belwin B in een km.tijd van 1.28,4 over 2.050 m op de grasbaan van Duindigt. Er werd natuurlijk tussen de linten gestart en dat lukte niet altijd even vlot. In 1927 toen Nora Belwin B het kampioenschap in 2 heats besliste, telde men maar liefst 28 (!) valse starts. Fokker B.A. van de Bergh te Boxtel, eigenaar J. Mensinga, trainer en rijder Hendrik Mensinga.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd Stal C (L.A.F. Prins) met Fl. 5.775.
Het meest winnende paard was Judge Scott met Fl. 4.600.
Het meest winnende vaderpaard was Captain Henry met Fl. 19.700.

1927 - Fokkerij
In dat jaar werden 44 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Boven: In Indonesië kon op Soerabaja in 1927 worden gekoerst met
weddenschappen, terwijl dit laatste in ons eigen land al sinds 1911
was verboden.
(uit het weekblad De Paardenwereld)


Groningen

Boven: Zicht op de eerste rang met Hoofd- en hulptribune in Groningen.
Halverwege de 3e serie van de Nico de Jager-prijs in 1927
ligt Nora Belwin B op kop voor Orlena B.
Het talrijke publiek moedigt de favoriete aan.

Voor meer foto's en verhalen over de geschiedenis van de
drafsport op de Groningse drafbaan: Click hier

Boven: Derby 1927: De latere winnares Rolls Royce loopt al aan kop met
pikeur P. Gruthoff. Jaren later wordt haar naam veranderd in Rolls Royd.

Nora

Boven: Nora Belwin B wint het Nederlands Kampioenschap
op Duindigt in 1927.
Voor meer foto's en verhalen over de geschiedenis van de
drafsport op de renbaan Duindigt: Click hier

Appie

Boven: Een bord uit de Kampioenen-gallerij in het NDR-Museum:
In 1927 was Andries van der Veen de kampioentrainer.
1928 - sport
De bekende eigenaar D.A. van Stralen, uitgever van de bekende Van Stralen Drafkalenders, laat zijn nu zevenjarige Derby-winnaar Oscar in de kracht van zijn leven afmaken. Dit omdat hij op de baan niet meer kan meekomen. De gebeurtenis leidt tot grote verontwaardiging bij de drafliefhebbers. Van Stralen kocht destijds, reeds voor de Derby was gelopen, een rijtuig vol bloemen om zichzelf te huldigen.

In 1928 werd de Derby afgelast wegens te weinig inschrijvingen. En logisch gevolg van slechts 28 geboren veulens in 1925.

Het Kamp. van NL werd gewonnen door de in Amerika gefokte hengst Judge Scott in km.tijden van 1.24,9, 1.24,4 en 1.25,8 over 2.000 m op de grasbaan van Groningen. Eigenaar Wed. J. Oosting te Wolvega, trainer en rijder A.T. van der Veen.

Het Kamp. der NL-paarden werd gewonnen door de hengst Quicklooper (v. Lord V u. Doorlooper) in een km.tijd van 1.29,5 over 2.075 m op de grasbaan van Duindigt. Fokker Dirk de Vlieger, eigenaar M. Poelsma, trainer-rijder J.F. de Boer.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd Cees Ockhorst met fl. 7.975.
Het meest winnende paard was Judge Scott met Fl. 4.100.
Het meest winnende vaderpaard was Kerrigan met Fl. 17.500.

1928 - Fokkerij
In dat jaar werden 44 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

Wolvega

Boven: Overzicht van de baan Lindenoord tijdens
de openingsmeeting op 8 juli 1928.
Er werden toen alleen 800 m draverijen georganiseerd.
(uit:Fen Fryske Groun, 20 juli 1928)

import

Boven: Judge Scott (usa) en A.T. v.d. Veen tijdens de huldiging
na hun triomf in het Kampioenschap van Nederland 1928
in Groningen.

Boven: Dit is de Kampioen der NL-Paarden van 1928:
Quicklooper met J.F. de Boer.


Duindigt

Boven : Maria V springt van een 3-wielige veewagen,
vastgehouden door pikeur P.C. Appel.
Zo ging dat in die jaren.

Boven: Een foto van een draverij op 11 november 1928 bij
paardensportvereeniging "Het Oude Slot" in Heemstede.
De grote boom op het middenterrein is een eikpunt
en zien we ook op andere foto's van deze drafbaan.


Boven: Reseda (rechts met C. Ockhorst) wint de Helena-prijs op 7-10-1928,
voor Queen H (links), Queen Anthonia en Qurville.
Op het middenterrein van Duindigt staan honderden mensen,
die een 2e rangskaartje hebben gekocht.


Boven: Marie P was een populaire verschijning in die jaren.
Haar afbeelding stond voor op de Almanak (uitgegeven door
haar eigenaar D. van Stralen) en op de sigarendoos.


Appie

Boven: Cees Ockhorst junior was de onbetwiste kampioenpikeur
in de jaren 20. Hij werd kampioen van 1919 t/m 1931,
behalve in 1927 en 1929. Dit is een foto uit 1928.1929 - organisatie
Op 12 maart 1929 overlijdt de eerste voorzitter van de eigenaarsvereniging "De Draverssport", notaris J.H. Berghuis uit Leeuwarden op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Zijn opvolger, J.A. Vrijlandt te West lJsselmonde, pakt de zaken voortvarend aan. ln zijn eerste jaar van voorzitterschap springt hij in de bres voor de Pikeursvereniging. Hij wijst erop dat de belangen van eigenaren en pikeurs parallel lopen. Een nauwe band tussen beide verenigen zou ook de drafsport ten goede komen. Zo beseft "De Draverssport" dat de lasten van het pikeursvak te zwaar zijn, hetgeen duidelijk wordt uit de medewerking om de eigenaarsvergunning duurder te maken, waardoor de pikeurs- en trainersvergunningen in prijs kunnen worden verlaagd.

1929 - sport
Jan Kruithof, toen nog Junior geheten, maar bij ons bekend als Senior (de huidige Jr. staat te boek als Frans-Nederlandse trainer gevestigd te Lamorlaye in Frankrijk), verhuist van Nederland naar Ruhleben in Duitsland. "Sport-Welt" bericht daarover dat de trainer en rijder Jan Kruithof zich in Duitsland doet kennen als een talentvol rijder. Hij bewijst dat door zijn talrijke successen met Mengede en de mooie verrichtingen met Brise, Hedwig en Lehigh Volo. Met hem vestigt ook B.J. Alkemade zich in Duitsland, zodat Stal Kruithof-Alkemade aldaar continueert.

Echte winters behoren eind XXe en begin XXIe eeuw bijna tot de geschiedenis. In de twintiger jaren van de vorige eeuw, toen het nog behoorlijk kon vriezen, werd van de winternood vaak een deugd gemaakt. "Hardarrerijen" (geen zetfout) zijn dan een goed alternatief voor het draven op de lange baan. Hardarren heet dan de sport die onder andere op het ijs van de Gouwzee bij Monnikendam en op de Friese meren bij Rijperkerk wordt beoefend. Dat de arreslee de sulky vervangt, behoeft geen verdere uitleg.

Ook in 1929 werd de Derby niet verreden.

Het Kamp. van NL werd gewonnen door de in Amerika gefokte hengst Judge Scott in km.tijden van 1.26,4 en 1.25,1 over 2.000 m op de grasbaan van Duindigt. Eigenaar Wed. J. Oosting te Wolvega, trainer en rijder A.T. van der Veen.

Het Kamp. der NL-paarden werd gewonnen door de 5-jarige hengst Ago Kan (v. Henriot u. Krolika) in een km.tijd van 1.28,9 over 2.375 m op de grasbaan van Groningen. Fokker-eigenaar W.D. Herder te Joure, trainer-rijder Marten Siderius.

De meest winnende eigenaar van dat jaar werd Stal C (dhr. L. Prins) met fl. 6.600.
Het meest winnende paard was Ago Kan met Fl. 3.850.
Het meest winnende vaderpaard was zijn vader Henriot met Fl. 16.100.

1929 - Fokkerij
In dat jaar werden 53 draverveulens geregistreerd en voor de toppers en hun foto's, click hier

import

Boven: Er werden in de jaren 20 ook twee-jarigen Derby's verreden.
Met weinig starters door kleine jaargangen. In 1929 waren er
slechts drie deelnemers, waarvan 2 van De Vlieger, te weten
Uniform (1e) en Ureka (3e). De als 2e geplaatste Ulpia H werd
in 1932 en 1935 Kampioen der NL-Paarden.


import

Boven: Judge Scott (usa) en A.T. v.d. Veen tijdens de huldiging
na hun triomf in het Kampioenschap van Nederland 1929
op Duindigt. De hengst won dit kampioenschap in 2 heats.

import

Boven: Ago Kan met Marten Siderius na het behalen
van Kampioenschap der Nederlandse Paarden te Groningen 1929.


import

Boven: Hardarrerij: Ago Kan en Marten Siderius doen in februari 1929
mee aan een kortebaanwedstrijd met arresleeŽn op het ijs van
Rijperkerk (Fr.). Ze werden 3e, maar hadden kunnen winnen;
dat kunt u lezen op de pagina van Ago Kan.

Ago Kan is opgenomen in onze Hall of Fame.
Voor zijn levensverhaal en foto's: Click hier

Voor de statistieken van 1929: Click HIERGa naar volgende periode

Ga terug naar de vorige periode

Ga naar de geschiedenis van de drafbanen

terug naar boven

terug naar Geschiedenis NDR© Copyright Archief NDR

Submenu
Geschiedenis:

< Ned.drafsport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Mensen

Diverse