NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Draf- en Renbaan Duindigt

Tekst uit het boek 'Drafbanen in Nederland'
door Durk Minkema

Duindigt bij Wassenaar: 1906-1912, 1914, 1918-heden

baanrecord 1906-1943, grasbaan :
Calumet Aster 1.22.6b G. Ensing 4-8-1935

baanrecords 1943-heden:
baanrecord grote piste:

Genny di Iesolo 1.12,6a H.W. Langeweg jr. 25-3-2007
baanrecord kleine piste:
Simmer Hendrika 1.16,4a T. Kooyman 9-10-2005
Record Park 1.16,4a R. Bakker 9-10-2005.
baanrecord grasbaan, renbaan:
Nathan Streamline. 1.19,6b H.W. Langeweg jr. 21-5-2008

(Bovenstaande gegevens, onderstaande tekst en enkele foto's zijn met toestemming overgenomen uit het boek "Draf- en Renbanen in Nederland" van Durk Minkema.)

De prachtige renbaan Duindigt is vandaag de dag nog steeds het uithangbord van de Nederlandse draf- en rensport. Het landgoed Duindigt, waarvan al in de 16de eeuw gewag wordt gemaakt, was in 1822 in het bezit gekomen van de familie Jochems. Toen Clingendaal in 1903 sloot wist de KNHRV de toenmalige eigenaar Walter Joachim Jochems te overreden om op zijn vlakbij Clingendaal aan de Waalsdorperlaan gelegen landgoed een renbaan te stichten.

pikeur
Walter Jochems
pikeur
Walter Jochems als jockey


Begin 1906 richtte Jochems, van wie de renkleuren (rood en geel gecirkelde buis) al sinds 1898 geregistreerd waren, hiervoor de "NV tot de Exploitatie van een Renbaan op Duindigt" op. Onder architectuur van F.A. Koch uit Scheveningen werd op de weilanden een renbaan van 1600 meter aangelegd met in het midden een steeple-chase baan. Op de hoger gelegen duingrond aan de noordkant verrees een tribune met een prachtig uitzicht op de baan en op het daarachter gelegen bos van het landgoed Duindigt. Met het gezicht naar de baan gewend stond rechts van de tribune een paviljoen voor de leden van de NHRV en daar weer rechts van een gebouw met kamers voor het rencomité, het draverijcomité, weegkamer, kleedkamer voor de heerrijders, kleedkamer voor de jockeys, telegraaf en telefoon. Voorts was er een zadelplaats voor de renpaarden, een ruime paddock voor de dravers en een flink wit stalgebouw, bedekt met helrode pannen, met dertig boxen. De totale kosten voor de baanaanleg bedroegen ongeveer 150.000 gulden.

Tot de Tweede Wereldoorlog
De openingsmeeting vond plaats op zaterdag 19 mei 1906. De prachtige baan zou zich manifesteren als het paradepaard van de Nederlandse draf- en rensport, waar vele grote nummers jaarlijks worden verreden. De Derby voor volbloeds vindt er al vanaf het openingsjaar plaats, evenals de Clingendaalren, de St. Leger over de stayersafstand (sinds 1907) en na de sluiting van Woestduin in 1910 ook de Productenren en het Van Brienen Memoriaal. De Derby voor dravers kwam na de sluiting van de baan Cruysbergen bij Bussum in 1912 op Duindigt terecht. Het Kampioenschap van Nederland voor dravers werd er in 1921 voor het eerst verreden.

Duindigt

Boven: Ansichtkaart ter gelegenheid van de
Opening van renbaan Duindigt in 1906.

Duindigt

Boven: De tribune van Duindigt en links het eigenarenpaviljoen.
Het was de dag van de ren-Derby in 1907.
(foto uit het weekblad De Revue der Sporten d.d. 29-06-1907)

Alruna

Boven: Goudmijn verslaat Talliens Pride (beide dochters van Alruna)
in den Bingenprijs op Duindigt d.d. 1-7-1908.
Let op de gebouwen op het middenterrein.
Zijn deze gesloopt? Hieronder zijn ze niet te zien.

Duindigt

Boven: Duindigt: De draver Lohengrin wint op 11-8-1909. Rennen en
draverijen gingen over dezelfde grasbaan. Binnen de renbaan ligt nog
een kleinere baan voor de hagenrennen (steeple-chase). Op het
middenterrein de zgn. tweede klasse met lagere toegangsprijs.
Bij het witte gebouwtje kon men versnaperingen kopen en wedden.

Duindigt

Boven: Koers op Duindigt.
(foto uit het weekblad De Revue der Sporten d.d. 13-05-1909)

Duindigt

Boven: Een Steeple-chase-ren op Duindigt in 1909.
(foto Stok)

Duindigt

Boven: Achter de tribune de Paddock met het achthoekige toto-huisje.
Daarachter het lange afdak voor de bookmakers. Foto uit 1909.

Hieronder: Nog twee foto's uit het blad De Revue der Sporten van 27-10-1909,
gevonden via de website www.delpher.nl:
Een kijkje te Duindigt tijdens den verkoop van Harddravers
op Dinsdag 19 oktober 1909

Alruna

Boven: Goudster, de beroemde 7-jarige bruine hengst v. Allouez u. Alruna,
wordt door Doeleman voorgereden, om later die dag publiekelijk
te worden geveild.

Alruna

Boven: Een kijkje op de verkooping. Goudster werd voor f. 10.500
verkocht aan Jac. de Jong. (foto's Stok)
In het gebouw bevinden zich kantoren, kamers voor comité's,
kleedkamers voor pikeurs en jockeys, weegkamer, etc.,

Duindigt

Boven: Schilderij uit 1911 door G.L. Rienderhoff.
Van links naar rechts staan de volgende gebouwen:
Een gebouw met kamers voor comité's, kleedkamers
voor pikeurs en jockeys, weegkamer, etc., dan een lage
zeskantige totokiosk, het paviljoen voor de leden
van de NHRV met de vlag in top en de grote tribune.

Duindigt

Foto uit het blad "de Revue der Sporten".
Onderschift: Een kijkje op de fraaie baan
van Duindigt ter gelegenheid van de Meeting
van Woensdag 3 mei 1911,
tijdens het verrijden van den Emily-prijs.
Men ziet aan het hoofd Bibi, gevolgd door
(de latere winnaar) Boer,
3.j. br.h.v. Fleetwood S u. Guard,
eig. H.K. Glas jr., rijder J. Ensing,
vervolgens A Honfleur, tweede aankomende.

Duindigt

Boven: in 1911 landde een vliegtuigje op de grasbaan van Duindigt.

Duindigt

Boven: Deelnemers op weg naar de baan met daarachter
het gebouw voor comité en deelnemers.
Bij een bombardement aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog veranderde dit
gebouw in een puinhoop.

Duindigt

Boven: Huldiging van de Olympische ploeg op Duindigt
d.d. 10-8-1924.

Duindigt

Boven: Deelnemers aan een ren komen terug uit de baan
op Duindigt.
(Foto uit het blad "de Revue der Sporten" d.d. 3-7-1928)

Duindigt

Boven: Duindigt 1936: Een bookmaker met bolhoed
noteert een weddenschap in zijn boekje.
(ANP-foto)

Duindigt

Boven: Duindigt 1938: "De draverij om den zevenden en
laatsten aanmoedigingsprijs over een
afstand van 1740 Meter."


De oorlogsjaren en later
in 1954 werd de belangrijke internationale draverij, de Grote Prijs der Lage Landen, ingesteld. Vanaf 1946 is Duindigt het decor van de traditionele Nederland-België matches voor dravers, maar na 2000 kwam een einde aan deze traditie. De Dag van het Paard, ingesteld in 1967, waarop alle paardenorganisaties in Nederland zich presenteerden, trok jaarlijks een grote mensenmassa naar Duindigt. In 2003 werd dit hippische feest voor de laatste maal gehouden. (maar later enkele jaren weer in ere hersteld)

Moeilijke tijden
Duindigt heeft zich gehandhaafd in tijden van voor- en tegenspoed, al heeft het totalisatorverbod in 1911 een zware aanslag op het voortbestaan betekend. Op woensdag 14 juni 1911 organiseerde Duindigt de laatste meeting met totalisator en bookmakers in Nederland, de dag erna werd de nieuwe Wet tot Bestrijding der Zedeloosheid van kracht. Zelfs de eigenaar van Duindigt, de heer Walter Jochems, bracht zijn renstal naar België over. In het voorjaar van 1918 hervatte de renbaan haar activiteiten, waarbij de stemming onder het publiek nogal eens bedrukt was vanwege de jacht van Justitie op illegale bookmakers en wedders. Pas op Paasmaandag 14 april 1941 beleefde Duindigt tijdens de Duitse bezetting de herinvoering van de totalisator, die na de bevrijding prompt weer werd verboden tot 3 april 1949.
(Van de her-invoering van de Totalisator hebben we prachtige Polygoon-journaal beelden op deze website staan, onder Videotheek/Diverse, u kunt hiervoor ook op onderstaande camera clicken)
Totalisator 1949:


Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren in de gebouwen van Duindigt gedurende langere tijd Belgische vluchtelingen ondergebracht. In het begin van de Tweede Wereldoorlog vonden ten gevolge van het bombardement dakloos geworden Rotterdammers er onderdak en tegen het eind van de oorlog legden de Duitse bezetters afvuurinstallaties voor V2's aan in het Haagse Bos dicht bij de renbaan. Deze werden begin maart 1945 door de Engelsen gebombardeerd, waarbij het gehele landgoed Duindigt verwoest werd en grote schade aan de baan en de gebouwen werd aangebracht. Bovendien was er tegen het eind van de oorlog een V2 op het middenterrein van Duindigt terecht gekomen. Rondom de bevrijding in 1945 voerden Engelse Lancasters en Amerikaanse Vliegende Forten voedseldroppings boven Duindigt uit om de hongerende bevolking van het Westen te helpen. Een in 1995 voor de tribune onthulde plaquette herinnert hieraan.

Foto's uit de oorlogsjaren (WO-II).

Duindigt

Boven: Foto van 11 augustus 1940.
De Germania-prijs werd gewonnen door Belinda,
voor David O en David Volo.

Duindigt

Foto van 14 april 1941, de dag van de herinvoering
van de toto. Het middenterrein werd als tweede rang
voor het publiek opengesteld en zo te zien
was er veel belangstelling. Het houten gebouwtje
diende voor versnaperingen, het witte voor de toto.
Deze gebouwtjes werden aan het
einde van WO II geheel verwoest.

Duindigt

Boven: Duindigt: Affiche uit 1941,
met de aankondiging van de eerste aflevering
van het J.J. Korthals van Schooten Memoriaal.

Duindigt

Start van de Dravers-Derby in 1943.

Duindigt

Zicht vanuit de rechterbocht. Foto 19 maart 1944.
Het houten gebouwtje is al weg en er is geen publiek meer.
Dit gaat om de Prijs van Oegstgeest,
welke gewonnen werd door Y Zelda Peter.

Duindigt

Nog een foto uit 1943 of 1944.

Duindigt

Boven: De deelnemers aan de eerste Montédraverij, die in Nederland
werd gelopen op 11-3-1944 op Duindigt. Er waren 4 starters,
die hier nog in de paddock lopen:
v.l.n.r. Bobichon met Willem Leeuwenkamp,
achteraan Lord Maire met F. Decoster, Job met G. Riem
(de nog piepjonge Kobus Angevaren houdt Job vast)
en Norbert Guy met G. Boender.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam, mede ten gevolge van de wederinvoering van de totalisator, het aantal draverijen en rennen sterk toe. Het gras van de renbaan van Duindigt had hiervan zoveel te lijden, dat men besloot om binnen de renbaan een aparte koolasbaan voor de draverijen aan te leggen. Deze baan, 1200 meter lang en 18 meter breed, werd op 5 december 1943 voor het eerst in gebruik genomen. Op deze koolasbaan zouden ook veel motorwedstrijden gehouden worden. Later werd deze baan nog vier meter breder gemaakt ten koste van de renbaan. De baan is aangelegd door de Nederlandse Heide Maatschappij, welke maatschappij de baan in het najaar van 1973 grondig zou renoveren tot een moderne kunstbaan. Aanvankelijk waren de pikeurs matig te spreken over de kwaliteit van de drafbaan, zodat de Derby voor dravers in 1944 niet op Duindigt, maar op Mereveld bij Utrecht verreden werd. En in het laatste oorlogsjaar was deze drafbaan zo zwaar beschadigd geraakt, dat de Derby voor dravers van 1945 en 1946 op de grasbaan plaatsvonden. De eveneens door oorlogshandelingen beschadigde hoofdtribune werd na de oorlog weer hersteld, op de plaats van het verdwenen eigenarenpaviljoen kwam aanvankelijk een noodtribune.

Duindigt

De oude stallen van Duindigt.
Onbeschadigd de oorlog doorgekomen,
dus al heel oud.

Duindigt

Het rijdersbord op Duindigt.
Van boven naar beneden zien we staan:
A. Montané, F. Delbrassine, H.J. v.d. Kraats,
Aesselens, J. v. IJperen, A.W. v. Dyk,
H. Pije, J. v.d.Meij, L. Rance en E. Faes.
Rechtsboven staat M. Morain.
Onderaan rechtop: M. Vergaij.

Duindigt

De paddock van Duindigt tussen de
oude kastanjebomen.
Hier worden dravers en volbloeds losgestapt
voor deelname aan de koers.

Duindigt

Boven: De oude tribune van Duindigt.

Duindigt

Zo druk kon het vroeger op Duindigt zijn.

Duindigt

Boven: Voor de oude rechterstoel wordt Hairos II
gehuldigd vanwege het behalen van
het Wereldkampioenschap 1960.
Links van het paard de gezette gestalte
van eigenaar Andries Voordouw.

Duindigt

Boven: Beeld van de andere kant. Op de
achtergrond de Eigenarentribune.

Duindigt

De merrie Norma Shearer, vernoemd naar een
beroemde filmster, komt bij de huldiging oog
in oog te staan met 5 andere "filmsterren"
die een modeshowtje doen. Toen mocht bont nog.

Duindigt

Boven: De tribunes vanuit de lucht begin jaren 60.

Duindigt

Boven: Een Suppoost op Duindigt.
Hij stuurde mensen weg van het stallenterrein als
ze daar niets te zoeken hadden. Vroeger had je
met een pet op wel ontzag.

Duindigt

Boven: Tijdens topwedstrijden, zoals hier een GP der Lage Landen,
begin jaren 60, kon je over de hoofden van het publiek lopen.

De renovatie.
In het najaar van 1963 werden de oude tribunes gesloopt en vervangen door drie nieuwe tribunes, de 71 meter lange en 14 meter hoge hoofdtribune met zitplaatsen voor vierduizend personen, restaurant en toto-loketten, de gastentribune (tegenwoordig sociëteit van de Business Club) en een 36 meter lange eigenarentribune, alles ontworpen door het Haagse architectenbureau F. Immerzeel. De hoofdtribune werd in 1980 geheel gerenoveerd, waarbij onder de overkapping een restaurant voor vierhonderd personen werd gebouwd. Dit restaurant, de zogenaamde Panoramazaal, heeft amfitheatersgewijs drie niveaus en geeft een perfect uitzicht op de baan. In de zomer van 1986 is de eigenarentribune door brand geheel verloren gegaan en deze werd anderhalfjaar later vervangen dooreen nieuwe glasdichte tribune, de Clingendaelzaal, met een capaciteit voor 160 personen. Het middenterrein van Duindigt heeft in de loop van 1993 een metamorfose ondergaan toen daar door de Poloclub Wassenaar een poloterrein werd aangelegd. Deze poloclub heeft haar stallen op het voormalige parkeerterrein tussen de baan en de Waalsdorperlaan. Duindigt zelf heeft al sinds 1971 een groot parkeerterrein aan de overzijde van de hoofdingang van de renbaan, dat gehuurd wordt van de gemeente Den Haag. In het voorjaar van 1971 werd het 26 ha grote complex Duindigt door de Stichting Totalisator Nederland (STN) voor ƒ 4.786.394 gekocht van de erven Jochems. Op deze verkoop rustte 30 jaar lang een servituut, waarin bepaald was dat Duindigt een hippische bestemming moest houden en dat het bij eventuele verkoop eerst aan de erven Jochems moest worden aangeboden. Intussen is de termijn van het servituut verstreken en is Duindigt eigendom van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR), waarvan STN een dochter was. De stichting NDR is in 2003 omgezet in de vereniging NDR. En omdat het in de bedoeling ligt om in 2004 de NDR op te laten gaan in de KNHRV komt Duindigt terug in de schoot van de vereniging, die vele jaren huurster van deze baan is geweest. Sinds april 2003 is ook het kantoor van de NDR op het terrein van Duindigt ondergebracht in portocabins, die zijn neergezet op de plaats van de vroegere totoloketten achter de grote tribune.

(Bronnen. André Buurman: Duindigt overleefde zelfs wet tegen zedeloosheid. Haagsche Courant, 25-5-1996; E.M.Ch.M. Janson: Uit de geschiedenis van Wassenaar. Den Haag, 1980; D. Minkema: Duindigt 90 jaar. Fokwijzer, april 1996; L. G. Oosterling: Wassenaar, oase in de randstad.)

Tot zover de tekst uit het boek van Durk Minkema.

Over de jaren daarna is nog wel een dik boek te schrijven. Soms in de vorm van een soap. In 2019 zal duidelijk worden hoe het verder moet met Duindigt. Wordt vervolgd.
Gelukkig hebben we de foto's nog.

Duindigt

Maquette van de nieuwe tribunes in 1963
met daartussen de gastentribune met
daarop de rechterstoel.
Links de eigenarentribune (Clingendaelzaal).
In de grote tribune is nu de
Panorama-zaal gebouwd.

Duindigt

Boven: Het complex vanuit de lucht,
foto genomen op 17-9-1966.

Duindigt

Boven: vanuit een andere hoek genomen,
met zicht op de nieuwe tribunes.

GPdLL

Boven: GP der Lage Landen 1970:
Finale Tatusca d'Avril (nr.2) zegeviert voor El Hadie en Florissant.
Bovenop de tribune het pershokje. Zo te zien hebben de
journalisten in het midden een beter zicht.

Duindigt

Brand in de Clingendaelzaal om 5 uur 's morgens,
op 28 juli 1986.
Fotograaf Wim Huybers ging er vroeg zijn bed voor uit.

Duindigt

De tribunes van het huidige Duindigt. De Clingendaalzaal (links)
is herbouwd en in de hoofdtribune is de glasdichte
Panoramazaal aangebracht.
(foto Wim Huybers)

Duindigt

Het complex vanuit de lucht,
hier nog zonder "Nootdorpbocht".

Duindigt

Boven: Een latere luchtfoto, hier wel met de "Nootdorpbocht".
Middenboven de camping.

Boven: Beeld van het massaal (5.000) opgekomen publiek tijdens
de seizoensopening van Duindigt op 14 maart 1993. Voor de deur
een verkeerschaos, binnen alle broodjes op, gebrek aan personeel, etc.
Daar was niet op gerekend. De totalisator omzet bedroeg Hfl. 480.000!

KNP

Boven: Het toto-geld wordt geteld, dat wil zeggen wat er over is
van de inleg min de uitbetalingen plus het beginkapitaal.
Zo te zien heeft de toto deze keer wel aardig wat winst gedraaid.


Boven: Op 16-04-2017 was seizoensopening van Duindigt, op Eerste Paasdag.
Ter gelegenheid van daarvan werd er in de voorhal van het NDR-museum een
foto-presentatie vertoond van foto's van fotografe Suzanne Liem, die ook in
een boek zijn gepubliceerd, in opdracht van Arie van Bellen.
Arie had het idee om het 110 jaar oude Duindigt nog een keer te laten
vastleggen, voordat een eventuele koper de zaak
'op de schop' zou gaan nemen.


Vroegâh

Onder deze kop is een artikelenreeks verschenen over Historisch Den Haag
en naaste omgeving, geschreven door Frans van der Helm.
Deze over Duindigt en de familie Jochems is een mooie
aanvulling op het eerdere arikel van Durk Minkema.

Andere activiteiten
Dichtbij Den Haag liggend, in een bosrijke omgeving, is Duindigt vaak
het toneel van andere activiteiten, zoals atletiekwedstrijden, paardensport-
evenementen, herdenkingen (W.O-II), etc.

KNP

Boven: Een cross op Duindigt in de jaren '70.
(foto Fred v.d. Gon Netscher)

KNP

Boven: Op Duindigt wordt soms ook een Kortebaanwedstrijd
gehouden, zoals hier in 2015.


NDR-Archief en Museum op Duindigt

Opening

Boven: Jan Knipscheer knipt op 29-04-2007 het lint door en
de genodigden krijgen hierdoor toegang tot het NDR-archief,
een grote ruimte op de begane grond in de hoofdtribune.

Museumstukken

Boven: Sinds eind april 2008 is er een Nationaal Draf- en Rensport
Museum in Nederland, dat u kunt vinden op de eerste verdieping
van de grote tribune van renbaan Duindigt.

Mijlpaal

Boven: Op koersdagen is het telkens gezellig druk.
Jong en oud komen dan op bezoek

Boven: De hal op de eerste verdieping van de grote tribune wordt sinds 2012
ook volledig gebruikt en is een onderdeel van het NDR-Museum geworden.
Hier zijn een Wall of Fame, enkele Video-corners en een Bookshop te vinden.

Zie ook onze Mijlpalen, die meestal op Duindigt hebben plaatsgevonden.
Click hier  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

Koersen

Mensen

< Renbanen

Diverse