NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Ad van Zanten
(1939 - 2019)

 


In Memoriam Ad van Zanten

In ons weekblad Draf&Rensport nr. 39 - 2019 en op de website www.kortebaandraverijen.nl stond onderstaand In Memoriam.

Titel: Erelid kortebaanbond Ad van Zanten (80) overleden

Ad van Zanten is dinsdag 17 september 2019 in zijn woonplaats Lisse overleden. Het erelid en de voormalig secretaris van de Kortebaanbond is 80 jaar geworden.

Tussen 1994 en 2007 vervulde Van Zanten de functie van secretaris. In tegenstelling tot zijn voorganger Jan Berg deed hij zijn werk het liefst in de anonimiteit. Samen met voorzitter Peter Bisschop en de overige bestuursleden zette hij zich in voor een betere kortebaansport. De drafsport beleefde turbulente jaren. Er was sprake van neergang en de ene na de andere interim NDR-directeur probeerde het tij te doen keren. Van Zanten wist met zijn ongebreidelde enthousiasme en liefde voor de kortebaansport de kortebaan buiten die problemen te houden. Sterker nog, tijdens zijn bestuursperiode groeide de kortebaan naar ongekende hoogte. De jaaromzet bij de totalisator bijvoorbeeld bereikte bijna het miljoen gulden.

In 2007 gaf hij een interview voor de eerste editie van het Kortebaanjaarboek waarin hij zijn manier van werken omschreef. "Toen ik aan mijn werk als secretaris begon, nam de NDR de kortebaan niet echt serieus. Ook waren de contacten niet optimaal. Samen met Peter Bisschop heb ik de organisatie op de kaart gezet en alle relaties verbeterd. Menselijk contact en elkaar helpen is daarbij heel belangrijk. In een gesprek geldt altijd "c'est le ton qui fait la musique". De manier waarop je het brengt, is erg belangrijk".

Van Zanten heeft nog veel meer voor de sport betekend. Ooit was het de bedoeling in Zandvoort een Hippodrome te vestigen. Hij nam als voorzitter het voortouw. Ook was hij de grote animator van de kortebanen van Zandvoort en Noordwijk. Dat beide kortebanen uiteindelijk het loodje hebben gelegd, kan zeker niet op het conto van Van Zanten worden geschreven en het deed hem veel pijn. Van Zanten heeft ook bijgedragen aan de invoering van het bijlotingssysteem. "Met drie paarden in de finale was de winnaar al bekend en moest er nog gelopen worden om de tweede plaats. Dat was waardeloos en kon je niet verkopen aan het publiek en de sponsoren. Mede door het bijloten is de sport aantrekkelijker geworden om naar te kijken en heeft de kortebaan zijn opmars kunnen maken".

Van Zanten zette zich ook in voor het 75-jarig jubileum van de Kortebaanbond in 2006. Hij was een van de initiatiefnemers van de kortebaan op het gras van Duindigt dat jaar, een evenement dat hij als een van de hoogtepunten van zijn werkzaamheden beschouwde. Ook organiseerde hij koersen voor bestuursleden van de kortebaan. De eerste editie daarvan was in 1992. Van Zanten won zelf. Het afscheid in 2007 viel hem zwaar. "Voor mijn vrouw kon de vlag uit, maar voor mij gold dat absoluut niet. Ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan. Er is wel een last van mijn schouders gevallen. Het werk heeft veel tijd gekost. Dat lag ook aan mijzelf. Ik wilde alles tot in de perfectie regelen en niet voor een verrassing komen te staan."

Na zijn afscheid van het bestuur bleef hij de kortebaansport trouw. Hij verleende, ook nu weer vaak samen met Bisschop, hand- en spandiensten voor het nieuwe bestuur en bezocht trouw de kortebanen. De laatste jaren liet zijn gezondheid hem echter in de steek en kon hij steeds minder vaak de koers bezoeken. Deze problemen kwam hij niet meer te boven. Dinsdag overleed hij op 80-jarige leeftijd.

De redactie wenst zijn vrouw, familie en vrienden binnen en buiten de sport veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

(einde In Memoriam)

 

topper

Boven: Nandoe Enzelens (met Krista Timmer op de sulky) wordt
hier gehuldigd als kortebaan kampioen 2004, met de meeste punten.
Trainer Rob de Vlieger houdt de ruin vast en aan de andere
kant staat de eigenaar Gerard Brouwer (met pet).
Rechts Kortebaanbond-secretaris Ad van Zanten


topper

Boven: Ad van Zanten feliciteert op "zijn" kortebaan in Noordwijk
Aad Pools met de overwinning van United Kievitshof in 2006.

Boven: Ad van Zanten bij de overhandiging van het eerste
Kortebaan-Jaarboek in 2007, door de redacteuren,
de gebroeders Benjamin en Mathieu Hilgersom
(foto ???)  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

Ned. drafsport

Ned. rensport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

< Mensen

Diverse