NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Geschiedenis van de Rensport

Al in de Griekse oudheid werden paardenrennen gehouden. Men had het paard nodig voor personenvervoer, transport en oorlogsvoering, maar deed er ook wedstrijden mee. Dat is eeuwenlang zo doorgegaan. In de 17e eeuw ging men speciaal paarden fokken om aan de wedrennen mee te doen. Al snel bleek dat kruisingen met Arabische Volbloeds de beste resultaten gaven. In Engeland werd er het "Studbook" voor opgezet en het ras werd Engels Volbloed genoemd. Het was vooral de adel, die zich ermee bezig hield. Het werd de "Sport of Kings" en de "King of Sports" genoemd. Nog steeds is het zo dat veelal vermogende mensen de goede renpaarden bezitten, want het is een dure sport en ook een dure fokkerij.

Ook in Nederland zijn het de adel en ons Koningshuis geweest, die zich ervoor hebben ingezet om deze sport hier te introduceren, met de aanleg van renbanen en de import van renpaarden, waarmee ze ook gingen fokken. De drafsport is hier veel ouder, maar werd beoefend op de rechte straten over 300 meter in dorpen en steden. Pas toen de ronde renbanen waren aangelegd, werden er ook langebaan-draverijen georganiseerd. Later is in ons land het aandeel van de drafsport veel groter en dat van de rensport veel kleiner geworden. Maar in landen als Engeland, Ierland, Frankrijk, Duitsland, USA, Australië, Nieuw-Zeeland en de Golfstaten is de rensport een hele belangrijke sport.
Sinds ruim 2 decennia wordt er op Duindigt ook rennen
voor Arabische Volbloeds georganiseerd.

Hieronder een overzicht van rensport-onderdelen op deze website

onderwerp link

Engeland, bakermat van de huidige paardenrennen

Click hier

Zandvoort, één van de eerste renbanen in ons land (1844-1852)

Click hier

Scheveningen, ook één van de eerste renbanen (1846-1854)

Click hier

Lijsten met de winnaars van (Semi-)Klassieke Rennen

Click hier

Geschiedenis van een aantal bijzondere rennen, met veel foto's

Click hier

De Hall of Fame der Engelse Volbloeds

Click hier

De Hall of Fame der Arabische Volbloeds

Click hier

De Engelse Volbloeds van het Jaar

Click hier

De meestwinnende Engelse Volbloeds

Click hier

Fotopagina's van Eng.+Arab. Volbloeds

Click hier

De menselijke Kampioenen uit de Rensport: jockeys, eig., etc.

Click hier

Verhalen over rensportmensen

Click hier

De Geschiedenis van (oude) Renbanen in Ned.

Click hier
Woestduin

Boven: Wedren op 6 september 1844 nabij Zandvoort, sepiatekening van
C.C.A.Last, plaat opgenomen in: De wedloopen en harddraverijen,
ingesteld door de Societeit tot Aanmoediging der Verbetering van het
Paardenras, gehouden op het terrein der Societeit nabij Zandvoort
den 6den en 7den September 1844, door B. (vermoedelijk Nicolaas Beets).
Haarlem, 1844.
In de duinen bij Zandvoort werd deze renbaan aangelegd. Het is niet de
oudste renbaan van Nederland. Zandvoort komt na Apeldoorn Wieselse Veld
(1839-1843) en Hoog Soeren Orderveld (1844-1848).
Kort na Zanvoort volgde Scheveningen (1846-1854).

Vóór de grote tribune zien we de Koninklijke Loge,
bedoeld voor de Koninklijke gasten.
Het was toen een sjieke sport.
  terug naar boven

© Copyright Archief NDR

Submenu
Geschiedenis:

Ned. drafsport

< Ned. rensport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Mensen

Diverse