NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Folkert van der Veen (1927-2017)


Hieronder een In Memoriam, gepubliceerd in het blad draf&rensport, nr.4 van 25 januari 2017.

TITEL: In Memoriam Folkert van der Veen

door Henri van Voorn

In zijn woonplaats Bolsward is zondag 15 januari 2017 op 89-jarige leeftijd Folkert van der Veen overleden. Afgelopen zaterdag werd onder grote belangstelling in het fraai gelegen crematorium Andringa State in Marsum afscheid van Folkert genomen.

Diverse sprekers haalden aan dat Folkert een markante man was, een echte "paardendokter" en een levensgenieter, maar ook iemand met een gebruiksaanwijzing. Folkert was een bekend dierenarts, die bij vele dravertrainers actief is geweest. Na het succesvol afronden van zijn studie diergeneeskunde aan de universiteit van Utrecht kon Folkert via Mantgum uiteindelijk in Bolsward met twee collega's een praktijk overnemen. Er moest ook een assistente komen en dat werd Dolly Lunter. Zij trok in 1975 bij Folkert in en is sindsdien zowel in de praktijk als privé niet meer van zijn zijde geweken. Zij deelde de passie voor dravers, die Folkert van huis uit meegekregen had.

Folkert was in diverse functies actief in onze sport. Als beginnend journalist voor het lijfblad maakte ik in de jaren zeventig kennis met Folkert als lid van het draverij-comité. Meer dan eens sprak hij mij met een waarschuwende vinger toe als ik de juistheid van een van zijn beslissingen ter discussie stelde. Gaandeweg veranderde de toon van onze gesprekken en bleek ook dat hij een weerwoord op prijs stelde. Voorts maakte hij jarenlang deel uit van de keuringscommissie voor dekhengsten en jureerde hij bij de jaarlijkse jaarlingenshow.

De drafsport heeft Folkert vele mooie herinneringen opgeleverd. Hij was erbij toen in 1964 Yankee Maid en YYV in Moskou koersten. Via zijn werk in onze sport werd Folkert benaderd om in 1976 als dierenarts de Nederlandse springploeg op de Olympische Spelen in Montreal te begeleiden. Ik moet nog terugdenken aan zijn opmerking dat hij die springruiters maar "over het paard getilde jongens" vond. De rechttoe rechtaan wereld van de draf- en rensport sprak hem meer aan.

Liberaal
Folkert van der Veen deed meer dan alleen draf- en rensport. In zijn woonplaats Bolsward richtte hij in 1964 een Rotary afdeling op en was daarvoor meer dan vijftig jaar actief. Folkert was niet alleen maatschappelijk betrokken, maar ook politiek actief. Als echte liberaal zat hij voor de VVD in de gemeenteraad van Bolsward.

Buiten al die activiteiten waren Folkert en Dolly ook echte levensgenieters. In de tijd dat zij voor de NDR bloed afnamen bij veulens mochten zij graag onderweg overnachten in bijzonder hotels. Verder gingen zij graag uit eten met als favoriet gerecht de zeetong bij het restaurant van de familie Rutgers in Sloten. Folkert was bij dat soort diners ook een man van "de derde helft": Een voortreffelijke maaltijd afsluiten met koffie en een glas cognac. Daarna kwamen de verhalen en die werden beter en sterker naarmate de cognacglazen nog eens gevuld werden.

Zo leerde ik hem ook kennen in de tijd dat de Harddraverij- en Renvereniging Groningen het 100-jarig bestaan vierde. Folkert was lid van het organiserend comite, dat onder andere het eerste Europese Kampioenschap voor leerlingpikeurs organiseerde. Iets doen voor de jeugd sprak hem aan. Folkert schreef ook twee hoofstukken voor het jubileumboek. Hij ging op bezoek bij Bram Nottelman en Jan van Dooyeweerd sr en kwam met enthousiaste verhalen terug.

Facebook
Folkert werd nadat hij het jureren in onze sport had neergelegd ook eigenaar van dravers. Op het laatst kreeg hij in Facebook een echte topper. Tijdens de uitvaartplechtigheid merkte een van de sprekers zelfs op dat Folkert een brandkast had aangeschaft vanwege de successen van Facebook. Wij weten wel beter, maar feit is wel dat Facebook, die hij min of meer toevallig op de veiling kocht, hem klassieke successen bezorgde met winst in de Sweepstakes en de Fokkers Trofee. Die laatste winst was bijzonder omdat wijlen loop Dragt de grondlegger van de Fokkers Trofee was. Met Joop Dragt en Jan Metzlar bezocht Folkert jarenlang koersen in binnen- en buitenland. Toen ik Folkert vorig jaar interviewde voor de Breeders Special 2016 sprak hij de wens uit om afgelopen jaar Facebook live aan het werk te zien. De klassieke successen in 2015 hebben Dolly en Folkert noodgedwongen thuis moeten aanschouwen. Van een bezoek aan Wolvega is het niet meer gekomen.
Toen trainer Jeroen Engwerda aangaf dat de startmogelijkheden in ons land voor Facebook beperkt waren en de hengst na een zegevierend heroptreden in het Criterium der 4-jarigen ook niet in goeden doen was, nam Folkert afscheid van zijn crack en schonk hem aan Jeroen. Die heeft hem inmiddels verkocht naar Noorwegen. De trainer merkte bij dit verhaal nog op, dat het bijzonder was dat juist Folkert een paard met de naam Facebook trof. Uitgerekend hij, die niets had met het digitale tijdperk en de moderne communicatiemiddelen.

Wij herinneren ons Folkert als een bijzondere man, die veel voor onze sport betekend heeft en wensen de nabestaanden sterkte toe met het verwerken van dit verlies.


Tabor

Tabor en trainer/rijder Jan van Dooyeweerd worden in 1963
voorgesteld aan het publiek op de oude Moskouse Hippodroom.
Daarachter loopt dierenarts Folkert van der Veen.

Speedy

Boven: De keuringcommissie voor de dekhengsten overlegt.
Rechts dhr. A. Jensema, midden Koos Jager en links Folkert van der Veen.

Speedy

Boven: De 80-jarige Folkert van der Veen en Dolly Lunter proosten in Hotel
Bellevue tijdens de Normandië-reis van de Fokkersvereniging in 2007.

Speedy

Boven: Folkert van der Veen en Dolly Lunter
tijdens de Normandië-reis van de Fokkersvereniging in 2007.

Speedy

Boven: Drie jaar later gingen ze weer mee. Folkert van der Veen en Dolly Lunter
tijdens de Normandië-reis van de Fokkersvereniging in 2010,
hier in gesprek met Annie Zwagerman.

Speedy

Boven: Folkert van der Veen achter de microfoon.

Er is een aparte pagina gewijd aan de drafsportmensen met de
achternaam Van der Veen, bestaande uit 3 verschillende takken
Click HIER  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

Klassiekers

Kampioensch.

Rennen

Langebanen

Kortebanen

< Mensen

Diverse