NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws >

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Nieuwe aanwinsten


Nieuwe aanwinsten zijn er wekelijks, bijna teveel om te verwerken. Toch willen we hier geen "rem op zetten", aangezien we bang zijn dat er anders waardevol oud materiaal verloren zal gaan.
Als bijv. de groot-ouders naar het bejaardenhuis gaan en de kleinkinderen gaan de zolder opruimen, ja, wat gebeurt er dan met de bewaarde oude foto's, bekers en gedrukt werk op het gebied van de draf- en rensport?
Die kleinkinderen moeten weten dat er een Historisch Archief is gevestigd op Duindigt, waar wekelijks mensen aanwezig zijn om spullen in ontvangst te nemen. Alle bezoekers krijgen een gratis kopje koffie en alle gulle gevers een eervolle vermelding op deze website bij het onderdeel "Sponsoring". En dan krijgen de door grootvader bewaarde zaken mogelijk het "eeuwige leven" in ons Nationale Historisch Archief van de Draf- en Rensport. Misschien vinden ze zelfs een plaats in het toekomstige Nationaal Draf- en Rensport Museum, met vermelding grootvader als schenker. Dan kan hij daar later altijd nog eens gaan kijken naar zijn in de spotlights staande oude trofeeën.


De aanwinsten 10 juli 2010 t/m heden:
Om geen doublures te krijgen hebben we de aanwinsten sinds 9 juli 2009 telkens vermeld in het Laatste Nieuws. Click hier.De aanwinsten t/m 9 juli 2010:
Met de ontvangen bijdragen van Vrienden & Donateurs heeft Durk Minkema nog twee ontbrekende Stamboeken voor het Historisch Archief aangekocht. Ook ontvingen we een gedownload exemplaar van het Officieel Bulletin I NDR 2009.

Om de fotoregistratie werkzaamheden te vergemakkelijken, ontvingen we gratis een handige rijdende mappenkast.

In bruikleen ontvingen we de volgende zeer waardevolle aanwinsten:

* "Het Paard" , jaargangen 1895, 1896, 1897, 1898; ingenaaid
* Hippos 6e jaargang (1896/1997), ingenaaid
* De Nederlandsche Sport; februari 1919-februari 1920; februari 1920- februari 1921; februari 1921- februari 1922; alle ingenaaid
* De Revue der Sporten jaargang 1 (1907/1908) tot en met jaargang 12 (1918-1919) alle ingenaaid in zeer goede staat met harde kaft
* Jahres-Statistiek HVT 1964
* D. Minkema: Breeding Value estimation of trotters in the Netherlands, 1988De aanwinsten t/m 30 juni 2010:
Op 30 juni 2010 zijn de volgende aanwinsten in bruikleen

ontvangen van Durk Minkema:
- Medaille fokdag Duindigt 17 september 1949, 4e prijs Merrieveulen afd. dravers
- Medaille Duindigt 1-4-1962 (beide medailles uit nalatenschap van Jaap de Waal)
- Doos met foto's en krantenknipsels collectie C.F. Ockhorst
- Doos met foto's van dravers ,door dr. J.J. Jager
- Doos met foto's: collectie dr. J.J. Jager; collectie Joh. Smit
- UET. European agreement on trotting races, edition 1990
- UET. European Statistics 1993, 1994
- Mededelingenblad Ver. van Fokkers van Draverspaarden, nr 1 (69), nr. 4 tm 7 (70/71)
- Catalogus Hengstenkeuring NDR 1950,1955, 1996
- Officieel Bulletin nr. I: 1968 t/m 1975
- Enige brochures Arabieren
- Enige brochures en folders Irish Nationaal Stud
- Diverse folders totalisator en NDR
- Fotocopie D. Minkema: Leistungsprüfung und Zuchtplanung in der Traberzucht, Stockholm, 1978
- Overdruk D. Minkema: Erfelijke aspecten van het prestatievermogen bij dravers, Utrecht 1970
- Annuaire des courses au trot: 1946 (Tome 1,2,3), 1947 (Tome 1,2,3), 1948 (Tome 1,2,3)
- Studbook du Trotteur Francais: 4e Supplément au Tome IX (1946); 5e Supplément au Tome IX (1947)
- Guides des etalons trotteurs 2005, 2007
- Varmblodiga Tavhingstar 2006 t/m 2010
- Vinternummer Travronden: 2009, 2010
- Trabrennkalender HVT 1998, 2004,2005, 2006 (1e halfjaar)
- In archief ontbrekende losse nummers Trabrennkalender: 1997 (nr. 11 en 34); 1999 (nr. 1); 2001 (nr. 11 en 20); 2003 (nr. 16 en nr. 49 t/m 52)
- Paardenport en Fokkerij 1939 (ing.)
- Paardensport en Fokkerij 1953 (los)
- Paard en Paardenwereld 1927/1927
- Doos met zeer veel oude koersprogramma's lange baan en kortebaan

Het Historisch Archief NDR is de heer Minkema zeer veel dank verschuldigd.


De aanwinsten t/m 30 mei 2010:
Van de vereniging van Fokkers van Draverspaarden:

- Nederlands Draverstamboek deel VII t/m X
- Album Draf- & Rensport 1978
- Het Jaar van de Draf- & Rensport 1995, 1997 t/m 2001
- Breeders Special Draf- & Rensport 2010 (30 ex.)

Van Nienke Nottelman via de heer Ralf Dekker:
- Paardendag 1972 (gezamenlijke uitgave van de Hoefslag, In de Strengen) en nr. 74 van Paardesport in Ren en Draf
- Fotocopie van tweetal gedichten: De Wedren bij Zandvoort 1844 en de Harddraverij op de Maas op 25 februari 1855
- Trav och Galopp Ronden Vinternummer 1951 en 1961
- Sulky och Sadel Vinternummer 1961
- Vare Hester Julenummer 1950, 1951 (2 ex.)
- Der Starter 9e jaargang (1955), nr. 55

Van NN:
- Affiche 113. Deutsches Traberderby 2009
- Antieke houten doos met dravers onder glas

De aanwinsten t/m 14 mei 2010:
Van Marijke de Kat-Englebert:
- Jaarboek KNHRV 1937, 1938,1941 en 1942
- Jaarboek Centraal Bestuur 1943 t/m 1947
- Jaarboek NDR 1948 t/m 1973
- Statistieken renseizoen 1943 NHRV
- Verslag van de rennen (12 maart- 8 juli 1944), 1944 en 1945
- Statuten en reglementen 1994

Van DSK te Utrecht:
- Brochure 53e Peerdenpietendag 2001
- Affiche 53e Peerdenpietendag 2010-05-14

Van Nienke Nottelman (via Ralf Dekker):
- Ingelijst portret achter glas van Kees Ockhorst
- Kerstnummer Paardesport en Fokkerij 1945/1946; 1948
- Draver en Volbloed nr 9 en nr 10
- Vaedddelobsbladet Julen 1950
- Trav Tidene Julenummer 1950
- Vare hesters (Trav og Galopp-Nytt-arsrevy 1972 en 1973)
- Trav og Galopp Ronden Vinternummer 1951
- Prestige de France no 16-Hiver 1960-1961 (Les course au trot en 1960; Prix d'Amerique 1961)
- Westdeutscher Starter n 45 van 29 juni 1952

Van Rob Milders:
- Cap en rijlaarzen

Van NN:
- Kalender Galoppsport 72 (Directorium fur Volblutzucht und -Rennen E.V. )
- Berliner Traberkurier 2005, nrs 32,33,34
- Statuten Stichting Totalisator Nederland
- Affiche kortebaandraverij Schagen 4 september 2007
- Foto met de vier gebroeders Sake, Jeroen, Tjebbe en Age Witteveen

De aanwinsten t/m 7 april 2010:
Klasse, we ontvingen weer de volgende aanwinsten:
Van Rob Amse te Baarn:
- Geschiedenis der paardenfokkerij in Nederland door Dr. A. van Leeuwen, 1922
- Catalogus hengstenkeuring/jaarlingenshow NDR 1956; 1995
- Omrekeningstabel van totaal- naar kilometertijden; uitgave Sport en fokkerij
- Koersalmanak 1958
- Schrift "Mac Kinley" met ingeplakte krantenfoto's van dravers
- Vademecum Draf- en Rensport 1960, 1961 en 1962
- Folder "About horses" van Fa P. Heemskerk te Asperen
- Tweetal foto's van draver Winny Cliff
- Tweetal foto's draverdekhengst Surrogate
- Dekfolder Surrogate
- Taxatierapport Surrogate 1991
- Viertal nummers Paardesport in Ren en Draf

Van Gerard Koop te de Lier:
- Drie foto's van opening Nootdorp door koningin Juliana

Van Peter van Betten te Den Helder:
- "The Irisch Horse": The Official Publication of The Bloodstock Breeders and Horse Owners Association of Ireland; volume XIII (1945); uitgegeven door The Bloodstock&.. Harde kaft , 408 blz. Met zwart-wit foto's
- "Rennpferde Training" door Manfred W. Meyer; uitgever Orell Fússli Verlag, Zürich ( 1967); harde kaft met omslag; met onder meer 29 kleurenfotos. Standaardwerk
- "Prix de l'Arc de Triomphe 1949 - 1964" door Arthur Fitzgerald; uitgave J.A. Allen & Co Ltd London; harde kaft met zwart-wit foto's en pedigree van de winnaars; jaar van uitgave 1982

Van een 'doe-het- zelver" ontvingen we diverse handgereedschappen, die we goed kunnen gebruiken.

Alle gevers veel dank.


De aanwinsten t/m 6 april 2010:
Op het stalterrein van Alkmaar ontving Peter van Betten voor het Historisch Archief NDR op 5 april 2010 van de heer G.S.P. Ruiter te Warmenhuizen de volgende artikelen uit de nalatenschap van de bekende pikeur Age Witteveen, Heerenweg C 22, Schoorl, Noord Holland:
- Officiëel Programma der Harddraverijen te houden op Donderdag 15 juni 1905 op het terrein der IJsclub "Thialf" te Heerenveen; prijs 10 cent
- Zilveren, ronde, medaille in kartonnen doosje van juwelier Oving, hofleverancier Groningen. Tekst medaille:"HIPPOS (banden) medaille voor de snelste tijd kampioen-draverij 20/9 '36 Uithuizen" met rondom tekst een lauwerkrans. Achterzijde medaille: kroon met standaard en aan weerszijden een vogel
- Officieel Bulletin der Koninklijke Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging, uitgave NV Publico te Rijswijk (Z-H); nr 1 van dinsdag 16 januari 1940 t/m No 43 van dinsdag 17 december 1940
- Kerstnummer Paardesport en Fokkerij 1938
- Prent van OSCAR, sch. hengst van Capain Henry u Juliana op 5 jarigen leeftijd, geboren 24 maart 1921; winnaar Ned. Derby in 1924 Getekend door T. Melissen/1926; afmeting 30x24 cm
- Prent op karton van draver met sulky en pikeur(27 x17 cm)
- Programma Internationale Harddraverij met Handicap te Castricum op Donderdag 6 Augustus 1931, om prijzen van f 300 , etc.
- Programma Groote Handicap Harddraverij te Beverwijk op Donderdag 10 september 1931
- Huishoudelijk Reglement der "Pikeursvereeniging in Nederland" gevestigd te 's-Gravenhage; N.V. Boekdrukkerij voorheen T.C.B. Ten Hagen, Den Haag. Oranje kaft met zes bladzijden, vastgesteld op 3 juli 1927, 2 ex.
- Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober 1927, no 195 . No 198 ; 1 blz
- Bladzijde 287 (van jaarkalender?) met Marie P (Black Mary)
- Reglement voor Draverijen op de Lange baan 1928 (78 blz)
- 1940 Rijvergunning No. 24 van pikeur A. Witteveen van Koninklijke Harddraverij en Renvereeniging
- Reglement voor de draverijen op de Lange Baan 1943; Centraal Bestuur voor het Draf- en Renwezen (58 blz.)
- Reglement voor de draverijen op de 300 meterbaan, uitgave Centraal Bestuur voor het Draf- en Renwezen ( 16 blz.)
- Paardensport wenken voor het onderricht in het paardrijden door EUSEN, tweede druk; Baarn - J.F. van de Ven (48 blz.). Gen jaartal. Zonder voorblad!!
- Programma Draverijen op het Gem. Sportpark te Alkmaar Zondag 24 aug.1952 aanvang 1.30 uur ; 16 blz.
- Blad met foto van kortebaan-draverij te Haarlem op zaterdagmiddag. Op de foto de kamp tusschen Marie P en Clara C, Marie P (links) behaalde den 1en prijs.
- Een viertal bladzijden van de Leeuwarder Courant van donderdag 22 juli 1937 (vierde blad) met verslag van Gouden Zweep-Harddraverijen te Leeuwarden: grepen uit de geschiedenis: een kortebaan uit 1823
- Blanco bewijs van dekking
- Foto zwart-wit van ZOON VAN SILIDAR MET PERSOON MET PET EN PIJP; afmeting: 12,5 x 17,5 cm
- Acte van scheiding van 3 februari 1931
- Boekje met gedichten over: "te koop gevraagd, Z'n Laatste Koers, Na regen komt Zonneschijn (over draver: Henriot), Vaarwel Houtrust (over Doeleman en Ensing) , Lisse met Dirk de Vlieger, 'n Dagje buiten met Arie Commijs, etc. (blz. 19 t/m 115)
- De geschiedenis van een honderdjarige. Samengesteld in opdracht van de Beverwijkse Harddraverijstichting Prins Bernhard door J. Th. Leeuw. Dit boek wordt door het bestuur opgedragen aan voorzitter Jan Berg. Harde kaft, 92 blz.
- Bruin zakboekje met handgeschreven aantekeningen
- Krantenartikel over Paardensport: Kortebaandraverijen te Uithuizen, Trotteur kampioen van Groningen op de 800 meter , W Petrosia wint de B en Wanda Scott de C.-draverijen. Geen datum (1936?)


De aanwinsten t/m 30 maart 2010:
Van de heer J.Hoffman te Schoorl:
- Kortebaanprogramma’s van Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Schagen, Venhuizen, Zandvoort en ’t Zandt uit de jaren zestig, zeventig en tachtig;
- Programmaboekjes Langebaan van Alkmaar (1962 t/m 1970)
- Groningen op 11 april 1963 en 12 mei en 3 oktober 1965
- Programmaboekjes Hilversum uit 1962 t/m 1968
- Programmaboekje Drachten van 14 juni 1970
- Programmaboekjes van Mereveld uit 1963 en 1964
- Programmaboekjes Duindigt uit de jaren 1963, 1964 en 1965
- Paardesport in ren en draf, een krant die minstens 1 x per week verscheen NAAST het programmaboekje per baan: 1963, 1964, 1965, 1966 en 1e deel 1970.
- Jaarboeken Draven 1981 t/m 1986

Van Piet in ’t Veld:
- Een drietal suikerzakjes van drafsport cafés: Café Landzicht, Ruischenburg ; B. Bolwijn’, Café Akron B, Medemblik G.J. Glas’, Café-slijterij Spoorzicht te Bussum
- Mack Lobell- Tidningsbilaga Hästsport. Bladingseäs Stuteri AB (geen jaartal)

Van de heer G. Koop te De Lier:
- Plaat van Permit met Walter Heitman (in koker), uit nalatenschap van Thea Alderliesten-Koop, haar vroeger geschonken door Eddy Freund
- Foto’s van bezoek Koningin aan Nootdorp in 1965

Van Renate van der Kraats:
- “Anky, een leven met Bonfire” van Berry Zand Scholten e.a. (redactie); 2000

Van Hans Huiberts:
-“De Top 500 de beste Nederlandse sporters van de 20e eeuw” van Anton Witkamp en Leo van der ruit (eindredactie) uitgegeven in 1999

Van Joop Schoonderwoerd:
- Luchtfoto op karton van Fortunahoeve te Pesse, ca 1975
- Paardesport in Ren en Draf 4e kwartaal 1982, ingenaaid, idem 4e kwartaal 1992, ingenaaid
- Ongeveer 40 catalogi van Fortuna draver-veilingen 1971 t/m 1985
- Catalogus verkoping Star Farm te Boyl op 13-12-1982
- Catalogus verkoping Du Bois te Schijndel op 4 oktober 1982

Van Olga Minkema:
-“Het paard door de eeuwen heen” van F. Saeys; uitgave Het Open Venster nr. 88 van 1978
-“Het vermaak door de eeuwen heen” van Roland Auguet; uitgever W. Gaade BV Amerongen, zonder jaartal

Van mevrouw Gerrie de Wolff :
- Hoefslag Wisselbeker 1999, gewonnen op 27 oktober 1999 door Temple Ass, eigendom van J.M.H. Leunissen, de toenmalige partner van Gerrie de Wolf
- Jaarboek Rennen 2003 t/2007
- OB’s 2004 t/m 2008
- Het Jaar van de Draf- & Rensport 2002
- Hoogtepunten Draf- & Rensport 2005, 2006 en 2007

De aanwinsten t/m 27 januari 2010:
Van mevrouw Marijke de Kat-Englebert ontvingen we in bruikleen:
- Jaarboek NDR Draven 1964 t/m 1988 en 1990 t/m 1992
- Statuten en Reglementen NDR januari 1994
- OB 1 2008

De aanwinsten t/m 31 december 2009:
Van Jacques van Bellen te Leiden ontvingen we in bruikleen:
- Zijn complete foto-archief, incl. negatieven. Tevens een groot aantal boeken, tijdschriften en prenten.

Van Hans Huiberts te Castricum:
- Draf- & Rensport. De Hoogtepunten van 2008
- Tientallen oude programma's uit de jaren 1960
- Speciale uitgave 4,5 km Alkmaar 2002 en 2004
- Kalender 1984 van de AEV "De Drafsport"
- Jubileumboekje t.g.v. 50-jarig bestaan "De Drafsport"
- Diverse catalogi (18 stuks) draverveilingen Buitenzorg, du Bois, Fortuna's Hoeve, Stoeterij Laren, Star Farm en Gallan's Farm

Van Piet van het Velt te Hilversum:
- Een suikerzakje van het legendarische café Hof van Holland van Arie Bakker aan het Rembrandtsplein in Amsterdam, waar iedere maandagavond de drafsportliefhebbers uit Amsterdam en omgeving bijeenkwamen

Van Duindigt:
- Folder Grote Prijs der Lage Landen 26 juni 1988 (2 ex.)
- Programma Kortebaan-draverij op 14 mei 1982 te Scheveningen
- Documentatie operatie Manna

Eveneens is ontvangen de DVD van John Appel: "The Player", een film over zijn vader, die gokverslaafd was.

De aanwinsten t/m 26 november 2009:
Wij ontvingen in bruikleen van de NDR:
- Slovanion Stud Book of Thoroughbred Horses 1993-2003
- Svensk Stuteribok fot Fullblod Bd. 28 (2004)
- Avlasgodkände Varmblodiga Travhingstar 2003
- Catalogus Aringsauktion (volbloeds) Stockholm 14 oktober 2006
- Stud Book Tunesian du pur sang vol. 1 (1995-2001)
- Turkish Stud Book vol. 3 (2005); First supplement to vol. 3 (2006)
- Directory of the Turf 2007 en 2008
- Return of mares: 2004; 2005 (+supplement); 2006; 2007 (+supplement)
- Register of Thoroughbred stallions: 1958; 1962;1966; 1968; 1972; 1974; 1974; 1976; 1978; addendum 1973, 1975, 1979
- Wetherbys The stallion Book: 1986 t/m 1996; 1998; 2000
- Hoofs Beats jaargangen 2005 t/2009 (sommige incompleet)

De aanwinsten t/m 20 november 2009:
Van Joop Arkenbout:
- Draf- en Rensport, jaargangen 2000 t/m 2008

Van de NDR:
- Eurpean Statistics UET 1998 (2 ex.), 2000 (3 ex.), 2001 ( 4 ex.) en 2002
- UET International agreement on trotting races, edition 2003
- European federation of Thoroughbred Breeder's Association: Annual report 2008 and Statistical Overview
- Rapport Paardenhouderijen in de Haarlemmermeer, maart 2006 (gemeente Haarlemmermeer)
- Stamboek België dravers: deel I, deel IV,deel VII/1 Hengsten (2 ex.); deel VII/2 Fokmerries 1; deel VII/3 Fokmerries 2 (2 ex.); deel VII/4 Inhoudstafel (2 ex.); Draverfokkerij 1973-1979 (Eric Dewulf)
- Lijst der aangenomen hengsten dekseizoen 2003 België
- Stud Book Chevaux de Pur Sang Jockey-Club de Belgique vol. XV t/m vol. XXIV + 3 supplementen vol. XX.
- Croation Stud Book of Thoroughbred vol. I (1993-2005)
- Cyprus Turf Club vol. IV (2005)
- Czech Stud Book thoroughbreds 2006 (2nd supplement)
- Hingstekatalog 2004 Dansk Galop
- Hengstbuch Besitzerverein für Vollblutzucht und Rennen EV 2002; 2004 t/m 2008
- Annuaire 2003 Société d'Encouragement à l'Élevage du Cheval Francais
- The Greek Stud Book, vol. 5 (1995-2001) volbloeds
- Registro del Cavallo Trottatore Italiano: 2002
- Thoroughbred Stud Book of Kazakhstan, vol. I, 2007
- The Korean Stud Book; the second supplement to vol. 3
- Offizielles Geburts-Register Traber: 2002, 2004 en 2005
- Russian Thoroughbred Stud Book vol. III
- Schweizerisches Gestutbuch für Vollblut Bd. VI (1999-2002
- Stud Book Thorougbreds Servië, 1992 -2006
- Asacki Kalender za Srbiju, 2006

Van Dolf Rieken:
- Videoband Sweepstakes 1961 (Zéfa en Zegerus Th. Hollandia) en Grote Fokkersprijs (Yankee Maid)

Van de KNH & RV/Duindigt te Wassenaar:
- Pacemaker, jaargangen 1979 t/m 1990
- Timeform 2005 (12 nummers), 2006 (1 nummer)

De aanwinsten t/m 23 oktober 2009:
Afgelopen woensdag ontvingen we van onze medewerker de heer Co Govers het resultaat van vele, vele maanden noeste arbeid:
- Overzicht prestaties Nederlandse dravers Jaargangen 1935 tot en met 1991 (samengevat in een viertal ringbanden)
- Overzicht prestaties trainers, jockey's, eigenaren en volbloeds 1935 en later (samengevat in één ringband)
Deze ringbanden kunnen komende zondag al ingezien worden. Het voornemen bestaat hieraan ook op deze web-site uitgebreid aandacht te besteden.

De aanwinsten t/m 11 oktober 2009:
Van KNH&RV:
- In hout ingelijste grijze tegel met tekst: "Renbaan Duindigt Tribune 19 mei 1906", (beschadigd)
- Ingelijste foto achter glas van start ren uit startboxen op Duindigt; datum onbekend
- Ingelijst foto achter glas van optreden Royal Canadian Mounted Police op Luchtmachtdag 5 juni 1974
- Ingelijste affiche achter glas van Alan Fearnley, 1995, voorstellende RAF Bomber Command "Operation Manna" April 29-may 8, 1945, Presented by the Manna Associaton
- Schietmasker (Bolzenschusz-Apparaat)
- UET statistic 1982
- 40ste Peerdenpieten 1997
- The Jockey Club. Report by stewards, 1976,1977
- Onderzoekprogramma Paardenhouderij PR, juni 1982
- IKON Structuuronderzoek sector Draf- en Rensport,1982
- Min. van Landbouw en Visserij: paarden in Nederland 1982
- "Paarden in Nederland" en de Nederlandse Paardenhouderij; een gezamenlijke reactie, 1982
- Dutch Arabian Racing. Cijfers en feiten, 1996, 1997

Van NDR: Jaarboek Rennen 2008

Van Jan de Waardt: Vele Dick Francis boeken

Van Wim Brouwer: boek van Wim Hornman: Hoop en glorie in de drafsport, 1980

De aanwinsten t/m 6 oktober 2009:
Van Jim van Yperen:
- diverse oude foto's van Duindigt en van de volbloed TARAGAS, een hengst geboren in 1946 van Taxodium uit Gadara.

- In bruikleen ontvangen: de oude koperen bel, die in de begin jaren vijftig de rechterstoel op Duindigt sierde.

Van Piet Borsboom:
- de bijzondere rode en witte vlag , die recent nog gebruikt zijn op de laatste Kortebaan te Purmerend.

NIEUWE AANWINSTEN:
Van de heer A. Engels te Drachten:
· Het Nederlands Draver-Stamboek deel II, III, IV en IV
· Jaarboek NDR draven 1973 en 1974
· Wim Hornman: Hoop en glorie in de Drafsport, 1980
· Wouter Slob: prisma Paardenboek 1961
· K.J. Schummelketel: De verlichte zit, 5e druk
· Hans Frömming: 5000 Trabersiege
· F. Bartolemij: brochure Uitleg Draf- en Rensport
· Jaarboek 1977 Féderation Belge du Trot
· Statuten en Reglementen NDR 1994

Van Jos van den Broek:
- Puzzle Rensport "The Challange" ; Jig saw over 400 pieces: Down The Straight; made in England by Tower Press
- Bouwpakket Racing Sulky with turning Wheels! Inclusief 2 zelfgemaakte dravers met sulky met behulp van dit bouwpakket

Van de KNH & RV te Wassenaar:
· Jaarverslagen Stichting NDR 1970 t/m 1988 en 1990
· Jaarverslagen Stichting Totalisator Nederland 1973 1973 t/m 1985, 1987, 1988, 1990
· Officieel Bulletin I, 1990 t/m 1993
· Diverse Hoefslag Jaargangen
· Hoefslag Jaarboeken1987 en 1991
· Prix de l'Arc de Triomph 1997, 1998, 2000 t/m 2002
· Koersalmanak
· VDRP Kronieken

Van de heer Snoeck Hurgonje:
- Officieel Programma der Harddraverijen, Wedrennen en Concours op Donderdag 26 mei 1892 (Hemelvaartsdag) des n.m. ten 1 uur precies; het Programma wordt georganiseerd door de Amsterdamsche Sport-Club
- Officieel Programma van Wedrennen en Harddraverijen te houden zaterdag den 11den Augustus 1894 des namiddags ten ÉÉN ure te Clingendaal nabij 's-Gravenhage; met o.a. reclame voor Hinde Sulkies, De Gruyter's Store en firma Pander
- Meeting Cruquiusbaan 1895 (Haarlemmermeer); Officieel Programma zaterdag 22 juni 1895 des namiddags ten EEN ure , nabij CRUCUIUS (Haarlemmermeer); prijs 15 cent; Het harddraverij-comité bestaat o.a. uit J. van Stolk, voorzitter, en de heren H. van Wickevoort Crommelin en Kapt. Quadekker (van blad Hippos); de toegangsprijzen zijn: tribune en weegplaats fl. 2,50; Rijtuigen, ieder persoon in het rijtuig fl. 2,50; middenterrein fl. 1,00. De 2e koers in dit programma is de Cruquiusprijs met een 1e premie van fl. 125, die wordt gewonnen door WAVE QUEEN, een 3-jarige merrie van Ocean Wave uit Lunette van eigenaar O.D. van Diepenbrugge. In de 3e koers loopt onder meer ORANJE BOVEN, een vierjarige hengst van Pullaway uit Jessie van A. van Wickevoort Crommelin en N.N. een hengst van Pullaway uit een inlandse merrie. In het museum kunnen de geboortecertificaten van beide dravers worden bewonderd. NB: medio juni 2009 meldde zich de heer E.J. Vinkhuyzen, oud reserve majoor en vrijwilliger in de bibliotheek van het cavaleriemuseum in Amersfoort, die informeerde naar WAVE QUEEN, waarvan hij een portretje had!
- Officieel Programma der WEDLOOPEN te Arnhem van de Geldersche Harddraverij en Renvereniging Zondag 14 juli 1895 des namiddags 1 ½ ure; met o.a. aan de start Miss Lillian, een bruine merrie van Royal Hampton uit Glory Path van eigenaar Mrs Johnstone( Van Hoboken), Porodny van eigenaar J.W. Wafelbakker, wederom Wave Queen en Buffalo Bill van eigenaar W.A. Ockhorst
- Officieel Programma der Wedrennen en Harddraverijen op Zaterdag 20 juli 1895 te houden te Clingendaal nabij 's-Gravenhage met vermelding van entreeprijzen en vertrek der Spoorwegen; In de 4e koers lopen o.a. ORANJE BOVEN en uit RENOMMÉE, een bruine merrie van Pullaway uit Désiré van eiegnaar H. van Wickevoort Crommelin; in de 7e koers: de "PRIX DU RESTAURANT VAN DER PIJL" loopt o.a. BANSEAD, een bruine ruin van Trappist uit Sohan Loss van eigenaar J.J. Korthals, Schoten

De aanwinsten t/m 12 september 2009:
- Van Arend Modderman: Trui voor hordenrennen in de kleuren van de bekende Daan Modderman
- Van E.J. Vinkhuyzen te Amersfoort: brochure "Lange afstandsritten te paard" uitgegeven door Museum Nederlandse Cavalarie te Amersfoort 2003 (overdruk van artikel "Endurance 100 jaar geleden" door drs. H.M.C. van Overbeek uit Hoefslag)
· Van Olga Minkema: een cassetteband met radio uitzending 100 jaar Duindigt; ansichtkaart Engelse volbloedhengst Ababoumi van Haras du Pin; een drietal zinken penningen ND de Lourdes Protégé Le Bestiaux
· Van de gebroeders Albers te Den Helder/stal Randalis: drie video's met Stal de Laakdag op 2 januari 1988, Haras du Leys video van woensdag 30 augustus 2000 Hippodrome de Paris, Vincennes en video van stal Randalis met de volgende inhoud: Ydie Randalis, Ylongka Randalis, Zagreb Randalis, Baron Randalis, Cracker Randalis, Forever Randalis en Herbie Randalis; artikel uit Sport International van mei 1986 over "Gokken in Nederland" geschreven door Martin Schoots met als ondertitel "Ik weet niet of we het seizoen zonder Ladbroke hadden kunnen afmaken".
· Van Peter van Betten: het boek met harde kaft met vele foto's en tekeningen: Te paard! van W. Müseler : Aanschouwelijk rijonderricht voor Nederland bewerkt door dr. C. van Rijsinge met medewerking van Kol. R.G. Leegstra b.d., uitgever L.J. Veen A'dam aug. 1939; 4 metalen boekensteunen, veilingcatalogus 2Companions Sale 21-8-2009 met prijzenoverzicht.

De aanwinsten t/m 30 juli 2009:
- In bruikleen ontvangen van Euro Center op 3 juli 2009: Sires & Dams; NDR Jaarboek Draven 2000, NDR volbloed Stamboek Deel VIII
- Ontvangen oude prent van Hans van der Weide (tekst: Derby 2009, aangeboden door fam. Melcher de Leeuw) n.a.v. deelname Pearl Street aan de Derby.
- Ontvangen DVD: Breeding Excellence. The National stud/The Wavertree Trust
- Boek ontvangen van Gerard Koop: 100 jaar harddraverij en kermis in Stompwijk 1909-2009.

De aanwinsten t/m 4 juli 2009:
- Programma Dirty Track Race Duindigt zondag 1 september 1946, - houten boekenstandaard, aangekocht voor Archief
- aangeboden door Hans Huiberts: Catalogi Unitrot draverveiling van 28 september en 5 oktober 2007, van 26 september en 3 oktober 2008, het Album Het Jaar van de Draf- & Rensport 2004; Album Draf- & Rensport: de Hoogtepunten van 2006; programmaboekje symposium Wolvega 15 september 15 september 2007; een viertal posters drafcentrum Alkmaar ponykoersen; enkele jeugdboeken over paarden en diverse krantenknipsel over drafsport uit Dagblad Kennemerland/Noord-Hollands Dagblad
- Aangeboden door Els Top-Van Dijk diverse krantenknipsels uit Leeuwardercourant en Stellingerwerf
- Van Jos van den Broek een twee pakjes lucifers van The Paddock (nightclub-restaurant-bar Scheveningen) en Jockey Club (bar-bodega Laan van meerdervoort 472 te Den Haag
- Van W. Koekoek ontvingen we advertentie uit prov. Drentsche en Asser Courant van Zaturdag 17 July 1854 met aankondiging Harddraverij in Eelde
- Van NDR ontvingen we acht audiocassettes met o.a. startband, defile, rengalop en Renbaan Duindigt 90 jaar+ Dag van het Paard; plaquette op hout van Haagsche ooievaar 23 juni 1985, winaar Life Line; plaquette op hout van Haagsche Ooievaar, blanco
- Van Nico Post: hoefijzer van Pershing op houten voetje
- Van J.A. Schoonderwoerd brief van PS Hilversum van 10 december 2001 waarin bestuur aan leden meedeelt dat de PSH geen geld beschikbaar stelt aan NDR

De aanwinsten t/m 4 juni 2009:
In bruikleen van Durk Minkema:
· Il Trottatore, een tijdschrift van de Italiaanse draverfokkers ANACT,: 138 nummers uit de jaren 1957 t/m 2001
· Trotto Italiano: 10 nummers jaargang 1949
· Cavalli e Corse: 1939 (2 nummers); 1940 ( 1 nummer)
· Vi Informerar, tijdschrift Zweedse draverfokkers ASTV); 14 nummers uit de jaren 1986 t/m 1995
· Bulletin d'Information GAET: 6 nummers uit de jaren 1985 t/m 1991
· Le Trotteur: 4 nummers jaargang 1930
· Paris Turf: 13 nummers 1987 t/m 2006
· Le Trotteur de France: 126 nummers t.w. nr 1 (1980) t/m nr 130 (dec. 1994), ontbrekende nummers 11, 51,91, 93
· Hevosurheilu: 5 nummers 1988 t/m 1991
· DVD's 2 Companions Sale 2006 en 2007

Aanwinsten van N.N.:
· 3 schilderijen
· Boekensteunen, paardentas, zwarte cap
· 24 kinderboeken m.b.t paarden en pony's
· 2 Dick Francisboeken (Engels)

De aanwinsten t/m 10 mei 2009:
Van NDR:
- Jaarboek 2008

Van wijlen de heer J.J. Jager:
· The Hall of Fame of the Trotter Quarterly: November 1963 (volume 2, nr 2); 1964 spring fever edition (vol.3, nr 1);
· News from The Hall of Fame of the Trotter: july-august 1968;
march-april 1970 t/m autoumn 1984 (ontbrekend jan.-febr. 1977, may-june 1977 en sept.-oct. 1978);
· The Hall of Fame of the Trotter, Museum Report 1969/1970 t/m
1981/1982;
· Museum Pieces by Agnes M. Gahagan: verzameling artikelen over The Hall of Fame uit The Harness Horse 1953- 1955 en artikelen uit The Horseman and Fair World June 24, 12964 en uit Hoof Beats Dec. 1975;
· Diverse folders Hall of Fame of the Trotter;
· Correspondentie dr. J.J. Jager met The Hall of Fame 1970-1984.

Van de heer Hans Huiberts:
· Betrant Leclair: 1001 Paarden, Rebo Productions 1992;
· Korrtebaan programma Heemskerk 3 september 1964;
· Wouter Slob: Man en Paard 1970.

Van mevrouw Truus van der Kraats:
· Handleiding Stichting Nederlandse Rijschool, 1963;
· H.J. Lijsen: Dressuurproeven 1949.


Van de heer Durk Minkema:
· Sport en fokkerij: Halfjaarboek uitslagen courses langebaan en
kortebaan 800 meter 1 juli tot 31 december 1953
· Programmes courses au trot a Vincennes (16 nov. 1948 au 2 Mars
1949);
· Code des Courses et règlement, 30 avril 1946;
· Règlement et code des courses, Juin 1948;
· STC Fölregister III (1984-1985);
· Vuositilasto Suomen Raviurheilun 1987 (jaarstatistiek Finse
Drafsport);
· Elenco 1985 ENCAT (geboorten draverveulens Italië 1985);
· Catalogus Traberjährlingsschau 1960, Gelsenkirchen;
· Album des Trabrennsports, 1976;
· Album des deutchen Rennsports, 1965.

De aanwinsten t/m 5 mei 2009:
Van H. Julsing te Tinaarlo:
- 25 Jaarboeken van 1979 t/m 1998 en 2003 t/2007;
- 1 Album Draf- en rensport 1980;
- De Mooiste Momenten van 1987 t/m 1993;
- Het Jaar van de Draf- & Rensport 1994, 1996 t/ 2004
- Draf- & Rensport Hoogtepunten 2005, 2006 en 2007.

Els Top - Van Dijk:
- Diverse krantenknipsels;
- Breeders Special 2009 Draf- en Rensport.

D. Minkema:
- Plaat op karton van george Stubbs (1724-1806: Landscape Gentleman holding his horses;
- Annuaire des Trotteurs 1989, 1997;
- Etalons de Trot 1987;
- Special Etalons, le Trotteur de France 1981 t/m 1985 en 1991 t/m 1995
- Trotting and breeding in France, 1989 2 nummers;
- Bulletin du Syndicat National des Eleveurs de chevaux Trotteurs français 1964, nr. 5 en 6;
- Hengstenkataloog België 1994;
- Dati Statistici febr. 1990; jan, mrt,april, juni t/m dec. 1991 en jan. 1992;
- Stalloni 1990, Noram milaan;
- Annuario Statistico UNIRE 1985 + supplement;
- Hub Rail American Standardbred Breeders Guide 1983;
- Hengstbuch HVT 1988 en 1991;
- Genetisch-statistische Beurteiliung Hengsten und Stuten HVT (Jahrgänge 1981, 1982 en 1983); Deckhengste 1984, Hengste und Stuten 1987;
- Hengste und stuten Beurteilung HVT 1995 en 1996;
- HVT Verbandskörung 1993 (Mönchengladbach); 1994 (München Dagfling; Mönchengladbach); 1995 (Mönchengladbach; 1997 (Dinslaken);
- Jaarverslag NDR 1953, 1954, 1955, 1988 en 1989;
- Verslag Utrechtse Paardensport Vereniging 1957;
- Jaarverslag PSH Hilversum 1978;
- Jaarcijfers PSH Hilversum 1972;
- Jaarverslag AEV "De Drafsport" 1956 t/ 1960;
- Jaarverslag Stichting Totalisator Nederland 1974, 1975 en 1978;
- Nieuwsbrief NDR 1979, nr. 1 en 2;
- Gezamenlijke reactie op rapport Paarden in Nederland 1980;
- Eindverslag voorbereidend comité permanente landbouw manifestatie 1967;
- Veterinaire begeleiding in discussie, bundeling van artikelen ca 1975;
- De contractspeler 9e jaargang (1969) nr. 3 (eerste nr. van deelname VDRP);
- Plaat Franse paardenrassen;
- Twee DVD's: SWS veiling 17 oktober 2003; 2 Companions Sale, 12 septeber 2008

Patrick Davidson & Ruud Stoop:
- 2 ex. Draaf nr 6, voorjaar 2009.

Uit nalatenschap van Jaap de Waal:
- Hengstenhouders conventie notulen 1974-1977;
- Adviesraad Drafwezen notulen 1973-1979;
- Dierenkliniek Emmeloord, diverse stukken 1972-1979;

Peter van Betten:
- Vier video's, te weten: Trabrennen 1999 International, Duindigt Kees Kooman, Wolvega plan Hofstra 2006, Oude beelden '40- '45; uitzending VPRO over Yellowa 1997;
- 60 A4 tijdschriftencassettes;
- Serviesgoed.

AEV "De Drafsport":
- Rapport Man en Paard, september 1978
- Proeve van een Beleidsnota van de AEV 1990
- Onderzoek naar rationalisatie en mechanisatie van trainingsbedrijven voor draf/ en Rensport door B.A. Buysing Damsté. Onderzoeksproject 9701 ILR Wageningen, 1971
- Rapport de tweejarige draver en het koerswezen door A. Barneveld, G. Bruin en J. Govers, 1994

Piet van 't Velt, Hilversum:
- DVD koersen Hilversum
- DVD koersen 1990/1992
- DVD koersen 1992/1997.

De aanwinsten t/m 8 april 2009:
Van Piet van 't Veld:
* Video Draverijen (Paard en Sport) met Amerikaanse draverijen uit 1987, waaronder Hambletonion

Van Harm van der Meulen:
· Twee kleurige linten van hengstenkeuring jaarlingenshow o.a. met tekst: "Reserve Kampioen 1984"
Van Co Govers:
· Volle fles Chateau des Chapelins 1982, die destijds werden aangeboden door Vara en Willem Ruis;
· 8 fraaie stropdassen waaronder twee van de Willem Ruis Syterrenshow
· Vaantje Draf- & Rensport
· 10-tal overzichten van de toonaangevende vaderpaarden, fokmerries en vaders van fokmerries uit de Nederlandse draverfokkerij vanaf 1880 naar gewonnen prijzenbedrag en overwinningen van hun producten

Van Gerard Koop:
· Poster Kortebaan Enschede 23 juli 1992
· Poster Open Dag Nootdorp 16 september 1982
Van Duindigt:
· 2 gouden jockeypetten van 1984 en 2004;
· body protector
Van Peter van Betten:
· The Race to Glory (75th Anniversary of the Hambletonian
· Trabrennen Deutschland 1999
· Trabrennen 1999 International
· Video uitzending Zembla d.d. ?? met onder meer Duindigt
1949 met oude tribune, Hilversum, Nootdorp met Adrie "De kale" van Wijngaarden en Wolvega. Ook 4 april 1998 Grand national op Aintree
· Video Yellowa van VPRP
· World of Trotting 2004 (120 koersen uit 10 landen)
· Stoeterij Cartouche: Ride the Night en Gentle Star
· Video met Kees Kooman en oude beelden '40-'45 van Duindigt en van Wolvega: plan Hofstra
Van Loek van der Ham:
· Rijlaarzen met spanners van Ryan Moore, Engelse kampioen-jockey
Van Marijke de Kat-Englebert:
· Deken Gouden Speld 1975
· Deken Gouden Speld
Van Ruud Stoop en Patrick Davidson:
· Draafmagazine nummer 6, voorjaar 2009

De aanwinsten t/m half maart 2009:
- Van fotograaf Wim Huybers ontvingen we al enige tijd geleden een drietal albums met krantenknipsels van zijn foto's uit de jaren zeventig. Toch alweer bijna 40 jaar geleden. Het zijn krantenknipsels van het Vrije Volk, Het Binnenhof, Het Vaderland, Haagsche Courant en Algemeen Dagblad. Een tijdsdocument. Vele dagbladen zijn al verdwenen. In een van de knipsels lezen we dat Duindigt al 35 jaar geleden van plan was verlichting aan te brengen en zien we foto's van Marijke de Kat, Robbie Wetemans, Nico Smit en Annet Visser.

- De heer J.P. Huizinga te Spanga schonk ons onder meer een grote poster van Mistral Nora, draver van het jaar 1974, die we onmiddellijk hebben laten scannen door Wim van der Sluis. Nu maar hopen dat de poster op onze site past. Daarnaast vele oude brieven en formulieren, vaccinatiebewijzen, verklaringen dierenarts, uitnodigingen, registratieformulier voor het Supertriospel per post en regeling afsluiting stalterreinen. Bijzonder is het COVERCAL ticket nummer 8 van 5 euro, uitgegeven te Sappemeer (helaas het verkeerde paard gecovercald) en het bewijs van inschrijving van stal DE BLOEMTERP en de dravers UFO P en VORSTER P.

- De laatste Friesche krantenartikelen werden ons aangereikt door mevrouw Els Top.

De aanwinsten t/m half februari 2009:
Vermeld moet nog worden het al in vorige maand ontvangen winternummer 2008/2009 van DRAAF.
- Het klassieke - uit het Fries vertaalde - boek van Abe Brouwer: DE GOUDEN SWIPE, ontvingen we van Rob Milders. Het is een oude uitgave uit 1948 van uitgeverij Fa A.J. Osinga te Boalsert.
- van Tom Kooyman ontvingen we liefst 100 prachtige losse foto's en een tweetal fotoalbums uit de nalatenschap van Jan Wagenaar sr.
- Henk Houtman schonk aan het Archief de complete jaargangen van Hoof Beats 1992 tot en met 2006 en daarnaast "The Horseman and Fair World", Breeders Book 1993 t/m 1997 en 2001 en 2002. Allen veel dank hiervoor.

De eerste aanwinsten van 2009:

Deze zijn van Adrie Lijffijt, Frank Zur Lage, Wim Huybers en P.J. Huizinga uit Spanga.
Schenkingen van Adrie Lijffijt zijn:
· Deken Gouden Zweep 1986
· Grote foto van Star of Goldstar met Gerrit de Jong
· Leren tas "The Statue of Liberty Trot 1985" met inhoud
· Programma's Statue of Liberty 1985 met deelname Star of Goldstar
· 1985 Facts Book, Harness edition, The Meadowlands
· 1984 Annual Report, The Meadowlands
· Folders en memorabilia
(Voor outsiders wordt vermeld dat STAR OF GOLDSTAR/1976 van Star Performer uit Daria DN is en in eigendom was van Arie Lijffijt.

Op Wolvega overhandigde Pieter Jan Huizinga ons een keuringscatalogus van 1978 met daarin twee toegangskaarten voor Hilversum .
Van Frank Zur Lage ontvingen we 2 catalogi van draverjaarlingen veiling Lexington 1998 en 2000.
Van Fotograaf Wim Huybers ontvingen we een doos vol, waaronder een zeer grote foto uit de Leeuwarder Courant. Hierover een volgende keer meer.

Aanwinsten t/m eind december 2008:
Op de valreep naar het Nieuwe jaar 2009 komen nog diverse AANWINSTEN binnen:

· Van Olga Minkema ontvangen we een artikel van Wim van Buytene uit het Boxmeer’s Weekblad van 2 september 1994

· Van Bob de Bruin ontvangen we vele video’s van drafkoersen

· Van Duindigt verkrijgen we diverse oude Nota’s, Notities, Activiteitenoverzichten, Marketingplannen, strategische Beleidsplannen, Voorstellen en Structuuronderzoeken ; daarnaast een Hippo Toto strategie, een aantekening Paardentoto Nieuwe stijl en DVD hippisch saluut aan de Koningin 1980-2005

· Van Durk Minkema ontvangen we een fotoalbum van de receptie bestuurswisseling Vereniging van Fokkers van Draverspaarden d.d. 25-11-1980 uit de nalatenschap van Jaap de Waal; Kalender 1992: 150 jaar Harddraverij vereniging “Prins Hendrik”te Medemblik; VHS video “Koers naar Winst”, 1e draverjaarlingen veiling Unitrot Frieslandhal, Leeuwarden 1988; Diverse platen/kalenders te weten Yellowa, Jojo Buitenzorg en Henri Buitenzorg, Zigoni, Zigoni en Silius; Yankee Tornado (kalender Victory Farm); Duke Iran (kalender 1985) Stoeterij Buitenzorg kalender 1987: Paarden in bos kalender 1983

· Van dhr. Van B. een drietal Zijper Historische Bladen 16e en 17e jaargang van 1998 en 1999.

Mevrouw H. v.d. Bergh schonk ons:
- grammofoonplaat met de stem van Hans Eysvogel : Het grote W5 familie-spel, uitgebracht door Ivory Towers Records, Bornerbroek

Martin Vergay schonk ons op 15 november 2008:
- Kerstnummer Paardensport en Fokkerij 1938 en 1948
- Bruin-rood leren paardenhoofdstel (1880?) van de grootvader de heer Jan Vergay, die in zijn tijd nog melk uitreed in Ilpendam en op 58 jarige leeftijd overleed.
- Schilderij 35x45 cm in oude lijst voorstellende 2 dravers
- Schilderij 50x 60cm in moderne lijst, Schwarzer Steward- Rennen, waarschijnlijk februari blad van een kalender
- foto in oude lijst van 35 x 45 cm uit 1946. Deze foto laat de strijd zien tussen Parisien met Martin Vergay en een springende Quick Williams met Jan Kruithof.
- Twee hoefijzers van kortebaner Meleese, een vosmerrie, geboren in 1919 bij Schuyll. Vader Captain Henry en moeder Nelly T.

Laatste Aanwinsten tot 14 november 2008:
Ontvangen van Mevrouw Tineke van der Hoek uit Beesd:
- Livre d'Or du Trot 1968, 1970-1971
- Annuaire des Etalons trotteurs 1988, 1991
- Jean Jacques Meignan, Lignées classiques du Trotteur Francais; editions Monnier, Chateau Gontier 1989
- R. Lesaffre: Connaissance et utilisations des cheveux de course; Cretin-Leblond Editeurs Paris 1964
- James j. Davis: Dams of 2.00 performers. Vol.2 1975, published by Breeders Information Service, Ohio
- James C. Harrison: Care and Training of the Trotter and Pacer; USTA Columbus Ohio 1968
- Donald P. Evans: Hanover, The Greatest Name in Harness Racing A.S. Barnes and Co, Inc. Cranbury N.J. 1976
- Catalogus Hengstenkeuring/Jaarlingenshow NDR 1970, 1984
- M. Sanders: Majoor Rara, de draver Stal Rara, Ridderkerk, 1979
- Catalogus veiling dravers en volbloeds, manege H.C. ten Hagen bij Duindigt, 14 februari 1970; in deze cat. wordt Kees Verkerk te koop aangeboden; wordt uiteindelijk ingehouden voor fl. 3.000 !!
- Catalogus verkoping stal Fortuna Hoeve te Pesse; 6 juni 1983
- Catalogus stoeterij Buitenzorg, 6 november 1972

Aanwinsten tot 13 november 2008:
Ontvangen van Mart Bakker :
- The Horseman and Fair World, ingebonden jaargangen: 1987,1988,1989, 1990; los: 1992, gedeeltelijk
- Hoof Beats: ingebonden jaargangen 1975, 1976,1977,1978, 1987,1988,1989,1990 en 1991. Daarnaast los: 1999,2000,2001, 2002,2003,2004,2005,2006 en 2007
- Hengsten Katalogus België 1992
- James C. Harrison: Care and Training of the trotter and pacer USTA 1968
- Aad van Leeuwen en Andries van den Berg: Draverfokkerij, harde kaft; Hippoboek Studio "Zuid" Den Haag 1976
- NDR ringband Draverdekhengsten oktober 1970
- Dravers 1978 Zuidgroep BV Uitgever Den Haag, ingenaaid
- Meinart Heikens e.a. 100 jaar Harddraverij & Renvereniging Groningen 1886-1986
- Fokwijzer jaar 1990
- Album van de Draf- en Rensport 1978 en 1980
- Jaarboek De Drafsport 1986
- De Mooiste Momenten van 1987, 1988,1989,1990,1991, 1992 en 1993
- 35 catalogi van Amerikaanse Draverveilingen tussen 1981 en 1996, waaronder 12 Black Books
- Catalogus Drafsport Benodigdheden van R.E. Fennel C0, Lexington 1977/1978
- Trav och Galoppronden 2003, nr 1 tot/m 16 los
- Travhäst uppfördaren & ägaren 2000, 2001,2002,2003 en 2004
- Travhäste 2005, de nummers 2 en 3
- Trava 1990
- Hästsport, magazin för trav och galop 2000, nr 1-2 , Värnnummer
- Hingstar & Hingsthällare 2001
- ASVT Extra 2000

Ontvangen van D. Minkema:
- De Paardesport, uitgave van de Vereniging De Noordelijke Drafsport; juni en juli 1972

Ontvangen van Jim van Yperen:
- Lester Piggott (with Roy David) Short Heads and Tall Tales; uitg.: Paul & Co Ltd London 1986

Ontvangen van P.J.M. van Betten:
- Olle Högstrand: De man die op het juiste paard wedde; Elsevier, A'dam 1974 (over Zweedse drafsport)

Ontvangen van N.N.:
- 1000 Paarden en een Prins, memoires van Hans Eysvogel; van André Buurman en Hans Eysvogel; uitg. De Boekmakers 2008 met foto's
- Kwok Man-Ho; De Chinese Horoscoop: Paard; Bosch en Keuning NB Baarn 1995
- Catherine Aubier: Chinese Dierenriem Paard 1906-1918-1930-1942-1954-1978; uitg. Bosch en Kening Baarn 1982
- Dick Francis: Fatale Finish Arbeiders Pers A'dam 1975
- Walter Farley: De Rode Hengst, uitg. Het Goede Boek Huizen, NH 1981
- David Brown: Teken Paarden met Potlood en Penseel , uitgave Gaade en Co Amerongen 1985

Aanwinsten tot 8 oktober 2008:
- Van NN: grote ingelijste foto achter glas van koers waarin Leen van Camstra de derby wint.
- Van NN: Tweetal foto's en een onbeschreven ansichtkaartkaart uit 1890 van de Wellington Hippodrome in Ostende
- Van P. Noordijk te Den Haag: Ingelijste foto achter glas van Walter Hollandia en Quicksilver S
- Van Teus Vlot, Stolwijk: Fotocollage Monticello Raceway (2x)
- Van mevrouw Vink, Sint Michielsgestel: Nederlandse Draverstamboeken II t/m VII, Jaarboek Draven NDR 1990 en 1993 t/m 1997; Statistiek en Reglement NDR van 1 januari 1994; Vintenummer Trav och Galoppronden 1988; boek "Hans Frömming 5000 Trabersiege, ein Leben im Sulky" (uitg. Copress-Verlag, München 1969; het Jaar van de Draf- & Rensport 1999 en 2000; en Merrie Stamboek Draverfokkerij 1975-1979 van de Belgische Draffederatie (samensteller Eric Dewulf).
- Van mevrouw Els Top-van Dijk:
* Nederlandse Stamboeken deel 2, 3, 4,6,7,8,9,10 en 11 (met aantekeningen)
* Groen foto album met Victory farm, foto's en krantenartikelen 1980-1990
* Rood foto album met o.a Kim Westandia/1969 en haar veulens in 1978 en verder
* Fotoboek met paard: 1987  1992 met o.a. Els, Flair, Gipsy, Honest Victory; Wolvega 5 december 1992 en foto's van Jonkerlan
* Map-boek Berlijn reizen
* Veilingboeken Unitrot 2003 t/m 2007 en Unitrot Mixed Sale d.d. 10 april 2008
* Het Jaar van de Draf- & Rensport 1997 en 1999 t/m 2004
* Jaarboek 'De Drafsport" 1986, uitgave AEV
* De Mooiste Momenten: 1987 t/m 1993
* Hoogtepunten Draf & Rensport 2005, 2006, 2007 (2 ex.)
* Hengsten dravers 2004
* Draf- & Rensport Breeders Special 2007 en 2008
* Draver en Volbloed nr 10, voorjaar 1978
* Fokwijzer mei 1989
* Tekening in koker van nr. 14 U Diena die 1e wordt. Datum 13-12-1959
* Rijders shirt rood/blauw gestreept
* Boekje Jaarlingenverkoping Stoeterij Du bois d.d. 6-10-1980
* Doosje met kaartsysteem dravers
* Vele krantenartikelen in map

Aanwinsten tot 23 september 2008:
Er komen heel veel giften binnen. Hopelijk zijn we niets en niemand vergeten. (Tussen haakjes de gulle gever)
· Ingelijste foto achter glas van Guy Hanover/1939 met pikeur W.
Geersen (Van Doorn te Bussum)
· Het boek Draverfokkerij uit 1976 en het boek van Hoop en Glorie
in de Nederlandse Drafsport (1980) door Wim Hornman (L. te Kulve)
· Vaantje The Meadowlands, glas Hambletonion, glas Saratoga
Harness, Grand Circuit 1981, The Canadion Sportsman van 4 augustus 1981 (P. Noordijk te Den Haag)
· Zwart petje stal à la Hausse, foto C. Kamminga en Roelof Kromkamp en advertentie verkoop Yellowa (W.T. Jobst, Amsterdam)
· Dictionaire Du Sport Francais door Ned Pearson, O. Lorenz
Librairie Paris, Hippische Sporten door H.J. Lijsen, Aristrocratie op 4
benen, 6 jeugdboeken van Yvonne Brill, cat. veilingboek Zweden en fotoboek
· Speedy Aresy, gelimiteerde uitgave 2005 (N.N.)
· Ringband met renfoto's (Jim van Yperen)
· Catalogus hengstenkeuring/jaarlingenshow NDR 1991 en 1994;
Hengstenboek Coolmore Sud 1990; Dekhengsten/Etalons Benelux 1992, 11 catalogi Nederlandse Draverveilingen, cat. Volbloedveilingen in Rotterdam en Groenendaal; een 6-tal folders van volbloed- en draverdekhengsten, 2 cat. van veilingen van warmbloedpaarden in Lienden en Zelhelm; cat.veiling Arabieren te Rosmalen, 1988 en cat.veiling volbloeds te Iffezheim 19977
(Norma McLeod).
· het grammofoonplaatje "Run, run, run, Speedy Volita" (Ivonne Emrich)
· boekje "paardensporen in de Bussumse geschiedenis". Een prachtig nummer over de renbanen in Bussum (De Historische Kring Bussum)
· Roman "Mirjams Droom" (Kees Remmerswaal, tevens auteur)
· Foto-album over de Orlov dravers (Joop van der Zee)
· een prachtige oude foto van de Kortebaan te Hilversum dd 15 juni 1938 (mevr. Verwer-Leeuwenkamp)
- Een dertiental oude foto's van Siem van Leeuwen (Rinus van Leeuwen)
- Draaf Zomernummer nr. 4 (Davidson & Stoop)
- The how and why wonder book of Horses geschreven door Margaret Cabell Self met illustraties van Walter Ferguson (N.N.)
- Notitieboek en ballpoint van de stichting Drafsport Leek
(zie ook www.grasbanen.nl)
- Draf- & Rensport stickers (mevrouw Greet Mensinga)
- Zes kinderboeken over dravers en volbloeds geschreven door Yvonne Brill, uitgever Fontein jeugd populair (N.N.)
- Bussums Historisch Tijdschrift augustus 2008, jaargang 24, nummer 2 (Historische Kring Bussum/Chris Leenders)
- Veilingcatalogus 2 Companions Sale d.d. 12 september 2008
- Unitrot veilingcatalogus 2008 op 26 september en 3 oktober
- Kriterie Auktion van 2-4 oktober 2008 Scandic, Zweden

- Jim van Yperen schonk een enveloppe vol prachtige oude foto's, de rijlaarzen, de cap en het zadel van zijn vader.
- Voetbalfan en verzamelaar Martin Grimbergen uit Hoofddorp nam stapels Sport en Fokkerij mee uit de jaren 1954 en 1956.

Aanwinsten tot 20 augustus 2008:
Van Wim Huybers:
TRABEN, een Heat production, groot boek met harde kaft met veel foto's (o.a. van Wim Huybers) en pedigree's:1984 en 1986 t/m 2001: in totaal 17 boeken.
Van Grote Onbekende:

- Kleine withouten glasvitrine met spiegel op achterwand.
- Puzzel MB 60 FARM: van hoefsmid die paard beslaat

Van Pieter Huizinga:
Ringband Draverdekhengsten 1970

Van gebroeders Visser:
Kortebaan programma's, catalogi hengstenkeuring/jaarlingenshow van 1978, 1980,1983 en 1985 t/m 1989

Van Co Govers:
De statistieken Vaderpaarden 2008; hieruit blijkt dat het Historisch Archief een enkele keer up-to-date kan zijn

Van Joop Schoonderwoerd:
Een tweetal brieven uit 1956 over de import van Russische dravers

Van Jaap Werners:
2 grote ingelijste foto's van de vroegere NDR bestuurders J. W. H. Pasman en P.B. van Binsbergen; een kleinere ingelijste foto van stamboek inspecteur K.J. Meinardi

Van Arie Abspoel:
13 oude guldens voor demonstratie gebruik Duindigt-gokkast

Van Martin Grimbergen:
Jaargangen Sport en Fokkerij 1954 en 1956

Aanwinsten tot 4 juli 2008:
Van Jan de Waardt, Den Haag:
Jaarboek Draven NDR 2004, 2006
Jaarboek Rennen NDR 2001, 2002, 2003
De mooiste Momenten 1993
Het Jaar van de Draf- en Rensport 1994, 1995, 1999 (2x), 2000, 2001, 2002, 2003 (2x)
Draf- en Rensport. De Hoogtepunten van 2005, 2006
UET. International agreement on trotting races, edition 2005

Van Hans Huiberts:
Bord, kop en schotel Renbaan Stadspark Groningen
Posters van resp. Henri Buitenzorg, Jojo Buitenzorg, Jello, Willem W Boko
Kalender 1956 met foto's seizoen 1955 als bijlage Sport en Fokkerij

Van Teus Vlot:
Bord Makkumer aardewerk 1e Draver Jaarlingen Veiling Unitrot Leeuwarden 24 oktober 1988
Foto op spaanplaat van Jaspis du Bois met Cees Imming tijdens koers om Gouden Zweep Groningen 28-5-1978

Van Tom Kooyman:
Ingelijste grote prent Kortebaandraverij om Gouden Zweep 24 juli 1830 Leeuwarden

Van Greet Mensinga:
Luciferdoosje koers Zwolle

Van P.A. Bogaard (in bruikleen tot boekenruil zijn beslag heeft gekregen):
American Year Book Trotting and Pacing Races Vol. 2 (1926)
Chester's Complete Trotting and Pacing Record 1883, 1884, 1885, 1884 t/m 1888 (rebound in 1 volume), 1887, 1888, 1889, 1890
Horse Review Harness Racing Guide and Breeding Directory 1913, 1914, 1916, 1918
Sires and Dams 2007
Wallace's American Trotting Register Vol. 1 (1871) t/m Vol. 23 (1927)
Wallace's Amercan Trotting Register Vol. 29 (1939) t/m Vol. 37 (1947 (= Year Book Part 2 Vol. 52 t/m Vol. 60)


Aanwinsten tot 18 juni 2008:
Van Bas Crebas ontvingen we de afgelopen weken onder meer complete jaargangen van:
* The Harness Horse, largest Circulation of All Weekly Journals Devoted to the Standardbred Horse/US; opgericht door A. Brown(1897-1968)
* The Horseman and Fair World, a weekly chronicle of harness racing/US
* Bulletin de la Société d’Encouragemant a l’Élevage du Cheval Francais/FR
* Treffer, Traberzeitung mit Renprogramm Dinslaken
* Starter, Renprogramm Trabrennbahn am Volkspark Hamburg
* Traber Rundschau
* Berliner TRABERKURIER mit aktuellem Rennprogramm, met o.a. een artikel over Eddy Freund , die 133 “Zuchtrennen” won (1929-1990)
* Heat mit dem Rennporgramm fúr Gelsenkirchen, Recklinghausen, Dinslaken en Mönchengladbach; met onder andere EK 1988 en Flower Flora
* TRAB, das Trabrennsportmagazin für Mitteleuropa, 2-maandelijks tijdschrift uit Dld., met vele aardige artikelen, waaronder de geschiedenis van de wedergeboorte van de Duitse drafsport na 1945 en bezoeken aan diverse stoeterijen
* Trav och GaloppRonden jaargangen/SE
* Sulky, Dosthovy programm/CH
* TRABERZEITUNG uit Wenen, Oostenrijk
* TURF, die Zeitung für den Galoppsport, Oostenrijk
* TURF, das Journal für den Pferdesport, Oostenrijk
* Veilingboekjes uit Frankrijk, waaronder Vincennes, Deauville, Coudraies,
* Veilingboekjes uit Amerika en Canada
* diverse DVD´s etc.

Aanwinsten tot 31 mei 2008:
Van mevrouw Marijke de Kat-Englebert ontvingen we IN BRUIKLEEN:
* Plaquette op hout met opschrift: "Het Zilveren Schild", Duindigt 25-5-1941. Icare A Gagne
* Plaquette op hout met opschrift. "Icare. Eig. Ber. L.J.H. Englebert; mei 1941"
* Plaquette op hout met opschrift. "Het Zilveren Schild. Winner 1942 L.J.H. Englebert met Duroc"
* Plaquette op hout met opschrift: "De Haagsche Ooievaar. Winner 1942 L.J.H. Englebert met Icare, ber. J. Pex"
* Plaquette met opschrift: "Nederlandsche Harddraverij en Renvereeniging Landkampioenschap 800 M. baan Alkmaar 19 Oct.1941. Dalver L.L. J.H. Englebert, Wassenaar"
* Plaquette op onyx, met opschrift: "KNHRV 1880-1980"
* Tegel met opschrift: "Gouden Speld Renbaan Duindigt 14 september 1975"
* Speld KNHRV
* Medaille met opschrift: "Gemengde estafette. Duindigt 6-6-´27" (In doos waarop staat "mevr. Verpoorte")
* Houten traptrede, met inscriptie: "1964-1989 KNHRV", uitgereikt aan mevr. Englebert-Verpoorte op 19 maart 1989 vanwege 25 jaar lid van de Koninklijke en aanbieden erelidmaatschap van KNHRV
* Getuigschrift verleend door Bestuur NDR aan L.J.H. Englebert voor met goed gevolg doorlopen van cursus kennis van het paard en de reglementen van de NDR, maart 1962
* Pak- en foto-album Nieuwbouw Duindigt 1963-1964

ALS SCHENKING ontvingen we van mevrouw De Kat-Englebert:
* Paddock. Volbloed-Magazine. Eerste jaargang nr. 2 (okt.1990); nr.3 (nov. 1990); nr. 4 (dec. 1990) en nr. 6 (februari 1991)
* 3 x menu lunch t.g.v. uitreiking Gouden Zweep 1992 (2x) en 1994
* Nieuwe Revue 13 sept. 1969 met artikel: De grote gok.
* Sport en Fokkerij: kalender 1957 met foto´s seizoen 1956
* Diverse krantenknipsels
* Programma Duindigt 14 juni 1943, met niet verzilverde plaatsticket; en Duindigt 18 oktober 1970
* De mooiste momenten van 1993
* De Hoefslag 5 nummers uit de periode 1979-1990
* De Hoefslag, jaarboek 1978,1979 en 1980
* Paard en Pony, augustus 1986
* Draver en Volbloed nr. 8 van maart 1968
* Diverse foto´s
* Enkele brieven, onder andere van Daan Modderman
* Ingelijste karikatuur van Sytze Henstra van pikeurs en jockeys.

Ook een vaardigheidsdiploma van het Bureau van den Totalisator, uitgereikt aan den Heer J. Govers (Co) op grond van zijn verrichtingen als Tickets-controleur (ongedateerd, circa 1942) hadden we nog niet, maar nu wel en we zijn er trots op! De voormalig Tickets-controleur nam eveneens voor het Historisch Archief mee het Jaarboek Rennen NDR 1955.

Van Joop Arkenbout te Den Haag ontvingen we:
* 17 jaargangen Paardsport in Ren en Draf, 1983 t/m 1999 (los, gebundeld)
* het boek Draf en Rensport van Gerard van Maarseveen. Uitgegeven bij Thieme, Zutphen
* Jaarboek NDR 1955

Van de heer Rob Kat uit Alkmaar kregen we de ons nog ontbrekende eerste twee nummers (1988 en 1989) van het Alkmaarse DRAFMAGAZINE.

Aanwinsten tot 28 mei 2008:

Van mevrouw Gerdi de Wolff te Den Haag ontvingen we een drietal afbeeldingen achter glas:
* Dungannon, painted by J. Nost Sartorius
* Tom Pinch departs to seek his fortune
* Ingekleurde foto van paardenkeuring op Grote Markt te Groningen.
Van de heer J.C. Govers ontvingen we het Jaarboek Rennen 2005.

Aanwinsten tot 13 mei 2008:
Collectie foto´s en een krantenknipsel van Quicksilver S ontvangen via Bart Houtman van de heer E. Woldering uit Heilo:
* Fried/1949 de vader van Quicksilver S/foto persbureau Folkers te Groningen
* 22-5-1959 Yellowbird van Miramus/1957 van Miramus uit Filmmaid
* Grote Prijs van Nederland in 1964 in Groningen: 1e Quicksilver S, 2e YYV/foto persbureau D. v.d. Veen
* Op 5-11-1961 Hengstenkeuring dravers te Hilversum: Quicksilver S met Jan Wagenaar Sr/fotobureau Th. Volmer
* Reeks kleine foto´s in ansichtkaartformaat van fotograaf Lindeman te Hilversum over hengstenkeuring 1962: Stuërmann, Haon, Notekraker S (ook van keuring 1961), Caracara S (2 ex.), Quicksilver S, Circus S en kampioen jaarlingen Ciconia S
* 28 juni 1964: Quicksilver S met Jan Wagenaar heeft op Duindigt de Internationale draverij om de Grote Prijs der Lage Landen gewonnen: op de foto de minister van OK&W mr. Th.H.Bot (opname Peter van Zoest)
* 3 oktober 1965 Quicksilver S in 3e heat van Gr. Prijs van Nederland en idem foto van kransuitreiking/persbureau D. v.d. Veen
* 7-11-1965Mijl van Groningen 1e heat met winnaar Quicksilver S in 1.18.2
* Quicksilver S (nr 3) met Jan Wagenaar Jr. na de mijl van Groningen op 7 november 1965; persfotobureau D. van der Veen te Groningen.

De heer Frits de Vries uit Heerenveen schonk ons de:
* Catalogus hengstenkering/jaarlingenshow NDR: 1973 t/m1978,1981, 1983 t/m1985,1987 t/m 1992;
* Catalogus Unitrotveiling: 1991 t/m 1994, 1996 t/m 2003 en 2005
* Catagus veiling Boko-Stables Wolvega 2003 en 2004
* Paris Turf 25 januari 2001

Van Anne van der Schalk ontvingen we:
* Raceweek: Dubail World Cup 2008, magazine
* Form Guide: Dubai World Cup 2008, magazine
* Al Khajak Magazine, Dubai World Cup 2008
* Racecard Dubai World Cup 2008
* The Circle Dubai World Cup. Roll of Honour

Hans Huiberts schonk het Archief:
* Sires en Dams 1974
* Fokwijzers van mei 1990 en oktober 1990
* De Mooiste Momenten 1993
* Het Jaar van de Draf- en Rensport: 1999,2000,2001,2002, 2003
* Horse Racing 2000 van Jamie Douglas-Home
* Schilderij lijst
* Zes jeugdboeken over de Paardensport

De Amerikaanse draver Petulance/1929 is in 1941 uitgevoerd naar Duitsland. Petulance was best gefokt als dochter van Guy Axworthy uit Petronia van Peter the Great. Petulance kwam via België naar Nederland. Ze was toen drachtig van Ironsides. Het merrieveulen kreeg de naam FILLE DE FLANDRE. New Petulance, Anton en Zozo Nevele gaan terug op Fille de Flandre.

Door Willem Kammeijer te Den Haag (wiens vader eigenaar van Anton is geweest) zijn geschonken:
* Gekleurde glasplaat van de grootmoeder van Anton: Fille de Flandre/1938
* Prachtige foto´s van onder andere beroepsfotograaf Visser van Weeren te weten: Mac Kinley met als 2e Heny´s Gold op Duindigt dd 3 september 1950,
* Foto van winnaar Anton met Joop Ham in de Zwolle Prijs op 10 mei 1967;
* foto koers VII met voorop nr 16. Ook foto´s van fokker Joop Kammeijer en zijn vrouw
* diverse kleine foto´s

Aanwinsten tot 21 april 2008:
- Van Frank Zur Lage ontvingen we een prachtig boek van Bill Lowry, Terry Todd en Tom White met meer dan 400 mooie afbeeldingen. Titel: A century of speed. The Red Mile 1875-1975. Uitgave The Lexington Trots Breeders Assocoation (136 blz).

- Door Olga Minkema wordt geschonken: De Eendracht 1864-1989, honderdvijfentwintig jaar oud. Uitgegeven t.g.v. het 125 jarig bestaan van de ruitervereniging "de Eendracht" te Sambeek, in samenwerking met "het Sambeeks Heem", maart 1989.

- Van een rasechte Groninger met roots in het Stadpark ontvingen we het ontbijtbordje met twee rode dravers erop. De Groninger lichtte verontschuldigend toe dat de bijbehorende kop en schotel met de tekst "renbaan-stadspark" en een zwarte draver bij het natafelen waren gesneuveld. We hebben het ontbijtbordje direct in de vitrine geplaatst.

- Uit Dubai ontvingen we diverse programma´s en catalogussen.

Van Truus van der Kraats ontvingen we:
- het boek "Koning Volbloed" door Ursula Bruns.
Van de NDR ontvingen we:
- een beker op voet van match België-Holland 1994
- een beker op voet van de match Nederland-België 1997
- bronzen paard door Albert Hinrich Hussman, dat afkomstig is uit kamer van Van Binsbergen).Albert Hinrich Hussmann was een Duitse beeldhouwer uit Lüdingworth, die leefde van 1874 tot 1946. Dit beeldje is te bewonderen in de kleine vitrine van ons Museum.

Aanwinsten tot 04 april 2008:
Co Govers schenkt:
- een zeefdruk van Aat Verhoog 11/40, voorstellende een springend paard over de baren.
- twee tekeningen van dravers uit 1965 en 1980 van de schilder Piet Klaasse, ingelijst, achter glas;
- twee compositie-tekeningen van dravers van de Franse schilder J. Rivet, ingelijst achter glas: attelé en monté.

Van E. Bloem ontvangen we:
- Ingelijste houtgravure "Tarbes. Arab", omstreeks 1880
- Ingelijste houtgravure "A useful sort", omstreeks 1880
- Litho J. Baines: "Going tot cover"
- Beker Grote prijs Der Nederlanden
(H.P. van Tuyll van Serooskerken-Memorial)
- L´Année Hippique 1993/1994
(The International Equistrian Yearbook te Best)
- Twee heuptasjes "Jebel Ali Racecourse".

Een anonieme gever schenkt:
- Het jaar van de Draf- en Rensport 1994,1995, 1996,1997
- Draverfokkerij, onder redactie van Aad van Leeuwen, uitgave 1976 Hippoboek
- Draf- en Rensport, eeuwenoud maar altijd jong; met foto´s van B.Th Kock; geschreven door Gerard van Maarseveen; uitgave 1958 van Thieme-Zuphen; harde kaft zonder omslag
- Lameness from hard, bony and fibrous enlargements, made in England by The Radio Company te Londen, juni 1948
- The Art of The Horse door Justin B. Evans; 1e druk 1991; uitgeverij Wood River Publishing
- De Gouden Zweep door Abe Brouwer, ABCpocket, 3e druk 1954
- Veulen in beweging onder redactie van dr. Ir A. Kuipers, uitgave Praktijkonderzoek 1998
- 16 Jaarboeken Draven, uitgave NDR
- 90 Jahre Trabrennbahn MARIENDORF, das sportliche Wahrzeichen Berlin-Tempelhofs im Wandel der Zeit vom 9.april 1913 bis heute. Geschreven door G. von Ende/C. John/Dr M. Wegener; uitgave Jo-Media Verlag in 2003
- Prisma Ponyboek van Wouter Slob; uitgave 1964 Het Spectrum
- 1885-1985 Jouster Harddraverij- en Renvereniging, jubileum uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest in 1985. Samenstelling P.R. van der Zee
- Tussen renstal en Maas geschreven door R. van Ipenburg; uitgever B. Gottmer te Haarlem in 1952
- Wordt er nog gedraafd? 100 jaar drafsporttraditie ´t Zand
1903-2003. Uitgeverij DE VOLHARDING. Eindredactie Elise Duivenvoorden - Aristocratie op vier benen door John Tickner met geautoriseerde vertaling van Sonneur. Uitgever A.M.C. Stok te Den Haag
- Jeugdboeken Zwarte hengst Serie (Black Stallion) geschreven door Walter Farley: Uitgeverij Het Goede Boek in de periode 1978-1982.
- 5 jeugd paardenboeken van Yvonne Bril, waaronder Jella als draver - Vijf Dick Francis boeken

Joyce van Manen nam voor ons mee een projectiescherm.

John Smith schonk een prachtige jockey-weegschaal, afkomstig van Newmarket in Engeland.

Van Truus van der Kraats ontvingen we:
- Man en Paard, rapport van de VDRP 1978
- Financieel-economische situatie op de entrainementen voor de Draf- & Rensport in Nederland door ing. H.J. Jongen, 1982
- De betekenis van de Draf- & Rensport voor de Paardenhouderij in Nederland (bijdrage van de NDR voor de discussienota Paardenhouderij, Paardefokkerij en Paardesport).

Van de heer Jan Paauw uit Soest ontvingen wij vele "Sulky´s", het officiële orgaan van de AEV De Drafsport. De enige "SULKY" die we nog missen en dus zoeken voor ons Archief is het laatste nummer 23. Ook schonk hij ons een bijzonder Magazine, samengesteld namens de heer J.A. Schoonderwoerd t.b.v.de Buitengewone Ledenvergadering van AEV en Fokkersvereniging (controverse met Brandsen).

Verheugd zijn we met een handgeschilderd Delftsblauw wandbord, uitgereikt aan de fokker van de snelste tweejarige hengst 1990: Familie Sunshine, 1.17.5a.

Van de heer Houtman ontvingen we op 20-2-2008 het volgende:
- Poster met Callit, Napoletano,Mack Lobell,Sugarcane Hanover en Grades Singing
- Sulky och Sadel, Hingst Register, Vintemummer 19/977, 1978
- Harness Horse Holliday Edition: 1987, 1989 en 1990 en
- Video-cassette Breeders Crown/Hambletonion 1986
- USTA Sires en Dams 1950.

Van Jan Visser uit Beemster ontvingen we feestnummer Hippos 1896.
Op 20 februari jl bood Hugo Langeweg sr. ons een ongeveer 40 jaar oude Bassi Sulky en Adrian Speedcar aan, die nu nog opgeslagen zijn op de zolder in Schagerbrug.

Aanwinsten tot 07 jan. 2008:
* Schenking Fam. B. Koekoek te Eelde:
Overzicht van de op 5 januari 2008 te Wolvega ontvangen boeken en tijdschriften:
- Sulky nummers: 8/1992, 9/1993, 10/1993, 11/1993, 12/1993, 13/1994, 15/1994 en 16/1994 (Sulky was het periodiek van de algemene eigenaren vereniging AEV)
- Fokwijzernummers: oktober 1991, februari 1991, februari 1992, maart 1993, oktober 1993 (de Fokwijzer was het periodiek van de Fokkersvereniging)
- De draver Quicksilver S in de Nederlandse Drafsport door E. Woldering (109 bladzijden in rode kaft)
- Kleurenfolder Stoeterij Gallant´s Farm bv, uitgave 1980 van Mercator, Schiedam
- NDR catalogus 1977, 1978 en 1979 van de keuringen vanwege het Stamboek van de Stichting NDR te Hilversum
- NDR catalogus 1991 en 1992 van de keuringen vanwege het Stamboek van de Stichting NDR te Uddel
- Fortuna Hoeve (groene boekjes): Jaarlingenverkoping op 16 oktober 1978 en 15 oktober 1979; Draversverkoping op 11 juli 1979, 2 juni 1980, 3 oktober 1983 en 15 oktober 1984; in totaal 6 boekjes
- Fortuna Hoeve verkoping op 17 oktober 1977, 20 oktober 1980 en 19 oktober 1981
- Stoeterij Buitenzorg: catalogus verkoping op 13 oktober 1980, op 22 oktober 1984, op 20 oktober/3 november 1986, op 19 oktober/2 november 1987, op 17/31 oktober 1988, op 16/30 oktober 1989, voorjaarveiling op 3 mei 1990, op 22 oktober/5 november 1990, op 16/23 oktober 1992 en op 15/22 oktober 1993 (in totaal 10 witte boekjes)
- Stoeterij du Bois Jaarlingenverkoping: op 6 oktober 1980 en 5 oktober 1981
- Star Farm: openbare veiling op 13 december 1982
* Vereniging van Fokkers van Draverspaarden: Veiling Draver-Jaarlingen op 2 november 1981, met Hengstenkeuring en Jaarlingenshow dravers en volbloeds op 4 november 1981.

Laatste Aanwinsten tot 22 dec. 2007:
* Schenking Henk Houtman:
- The harness Horse: Christmas greetings 1935 t/m 1960
- The Harness Horse: Season´s Greetings 1961 t/m 1985
- The Trotter and Pacer. Annual Blue Book Numbers 1924-1925-1926, in één band
- Horseman and fair World. The Breeders Book 1998 en 1999
- Trav och Galoppronden. Vinternummer 1993
* Van de familie Kooij ontvingen een grote hoeveelheid ordners die nog nader onderzoek en registratie vergen.
* Schenking Stef van Dooyeweerd:
Prachtig ingelijste kleurenprent van Speedy Volita

Laatste Aanwinsten tot 14 dec. 2007:
* Van Jos van den Broek: Een catalogus hengstenkeuring NDR 1956
* Van Wendy Koekoek:
- Philip A. Pines: The new revisted Complete Book of Harness Racing; Grosset & Dunlap Publicers, New York 1973;
- een tweetal boeken van Gerard van Maarseveen in de reeks KEN UW SPORT, te weten Draven en het boek: Rennen en Concours Hippique, beide van uitgeverij J.F. Duwaer en Zonen, Amsterdam 1958;
-het boek: Het Paard in Beeld (fotografie H. Weinberg) ; uitgave Hippos 1947 en tot slot van
- Jouster Harddraverij door P.R. van der Zee.
* Van Henk Houtman uit Middenbeemster ontvingen we een viertal dozen met uniek materiaal; helaas nog geen tijd gehad om deze dozen uit te pakken en de inhoud te bewonderen
* Dat geldt ook voor de dozen met archiefmateriaal, die we van de heer en mevrouw Kooij uit Heinenoord binnen kregen; hierover dus later meer informatie
* Een Play Mobiel paardje met sulky kwam binnen van een anonieme jonge sponsor, die ruimte moest maken voor zijn digitale kerstgeschenken; een foto van deze sulky is al te bewonderen elders op deze site onder Museum/Speelgoed!

* Van Nol en Els Top hebben een tweetal zeer bijzondere foto albums geschonken: een tijdsdocument over eigen dravers en onder meer uitstapjes met Pa naar Groningen.
* Van de heer Teekens een kleine collectie foto´s
* Paarden postzegels van Jelle Bakker
* De heer Milders verrast ons weer met een tweetal boeken: Horse
Racing 1979 van Christopher Poole en het boek Ten Commandments for Professional Handicapping/1969
* Van Erik Bloem een collectie foto´s en een fotocollage van Lester
Piggott
* Van Diana Plantinga een foto van een draverij in lijst
* Van Hans van der Weide het spel "Toques et Casaques" uit 2007
* Van Peter van Betten de volgende boeken:
- " The Horse in Action" van Henry Wijnmalen/1954 London
- Het rijden in Jachten en Spring-Concoursen in NL van Mr. H. Visser, uitgever Van Stockum & zoon/1905
- "Vollblut und Rennsport, die Grundlagen unser Landes-pferdezucht" van Robert von Schulenburg/geen jaartal;
- catalogus tentoonstellingen op 26, 27, 28 en 29
mei 1939 te Scheveningen van de Nederlandsche Arabieren Club
- het Nederlandsch Shetland Pony Stamboek.

*Van de NDR vele reglementen en statuten van 1928 tot 1982


Overzicht van aanwinsten tot november 2007:
* Een Smith Corono laminator en lamineerplastics van de heer P.D. Rieken te Voorhout;
* Groot en kleurrijk Frans Dravers-spel, geschonken door Hans van der Weide te Valbonne/Greenbell Stables (FR);
* Van de heer D. Minkema te Zeist ontvingen we een vlugschrift NDR met spelrichtlijnen en ook tips bij de aanschaf van een paard: "Eindelijk is het zover". Twee wandtegels, te weten van de 1e en 2e Draver Jaarlingenveiling Unitrot 24 oktober1988 en 1989 te Leeuwarden; een wandbord in lijst van Nederlandse Amateur rijdersclub van Nederland - België ontmoeting op 11-2-1987 in Nootdorp en een daarbij behorend herinneringsplaatje op
voetje; ook een vaantje op standaard van Norsk Hesteeier Forbund; Beker N.A.C. Gouden Speld 1986, 2e prijs; beker 40 jaar Vereniging van Fokkers van Draverspaarden 1946-1986; beker op voetstuk met plaatje met tekst: "Afscheid J. de Waal voorz., B. Bolwijn vice-voorz., R. Bosma secr./penningm. 25-11-1980"; pedigree van DETERMINATION, in lijst en achter glas, opgesteld door Arie Commijs (uit nalatenschap Jaap de Waal); diverse
tototickets Nederland, Duitsland, Scandinavië en Frankrijk; de laatste met unieke perforator voor tiercé-ticket
* Dank zij Hans Huiberts beschikken we sinds kort over een kast met twee laden voor 38 cm-hangmappen ten behoeve van de al gesorteerde foto´s; ook ontvingen we van hem diverse spannende jeugdboeken over de onoverwinnelijke Zwarte Hengst en zijn zoon Bonfire en een zoon van deze hengst in de drafsport, alle boeken geschreven door Walter Farley; daarnaast van Wouter Slob: "Over
Paarden en Paardrijden", deel 2; van de schrijver Wim Hornman (die ook nog voor de Paardensport artikelen heeft geschreven); het Prismaboek "Koning van de koers" en boeken van John Francome en Dick Francis; Groninger Paardensport in Draf van seizoen 1994 en 1995; Drafmagazine Alkmaar 1994 en Hippo toto Revue 1992;
* Diverse paarden postzegels van een anonieme gever.

Van uitgever BCM Eindhoven ontvingen we:
* L´Année Hippique 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 en 2006/2007
* De hoogtepunten van de Draf- en rensport 2004 en 2006 (2 ex.)
* Année Hippique Suisse 1944,1946,1947,1949
* Diverse dozen met foto´s

Van de heer Milders/KNH&RV ontvingen we:
* Catalogus van 1e grote fok-, verkoop-,course-, propagandadag van Dravers en Volbloeds op 17 september 1949 te Duindigt
* Man en Paard, rapport van de vereniging van Draf- en Rensport
Professionals; september 1978
* Statuten Duindigt Sporting Club, september 1952
* Reglement Totalisator, maart 1950
* Renreglement NDR van maart 1956
* Reglement betreffende voorwaarden tot deelneming NDR van juni 1965
* Wat ieder van Draverijen, Rennen en Totalisator moet weten, door Insider, brochure KNH & RV, zonder jaartal

Van de heer D. Minkema ontvingen we:
* Promotie CD FEGAT
* 100 Jahre Trabersport-Klub 1905-2005 van Gerhard und Stefan Reichebner


Overzicht van aanwinsten in september en oktober 2007:
Van ons bestuurslid Peter van Betten ontvingen we o.a. een verzameling Nederlandse en buitenlandse spelletjes over de draf- en rensport. Een greep uit deze spelletjes :
- de Great race game Totopoly
- FINISH uit 1970; een avondvullend spel over renpaarden, waaraan twee tot zes personen kunnen meedoen; ook het kopen van paarden is onderdeel van dit spel
- "C´est le départ" of in het Engels: "The´re off!!" Een opwindend spel met acht complete races met bijbehorende programma-boekjes, speelgeld, een reglement en vier langspeelplaten, die 190 verschillende aankomsten te horen geven
- Derby-race is een paarden roulette spel
- Paardenrennen/ganzenborden is een Nederlands spel voor de jongeren
- Hippomanio is verschenen in 1995 en heeft als titel: "Wedden dat je niet wint"
- Derby, een onderhoudend spel voor het hele gezin
- Een zestal kwartetten, allemaal met paarden, dravers en volbloeds
- Een "Sanders" spel van stal RARA
- Etc.
Eén schenking leek een spel maar het is - bij nader onderzoek - een grote fles aftershave met een paardenhoofd.

- Van onze nieuwe vrijwilliger Jos van de Broek ontvingen we o.a. een vijftal prachtige foto´s met onder meer een foto van het oude Hilversum in 1960.
- Van mevrouw Van den Broek is ontvangen een DVD van de video "Van Stal tot Renbaan Duindigt" uit 1975.
- Tijdens de Guus Knijnenburg-dag op Duindigt schonk zijn familie ons een groot schilderij van O Marijke en een prachtig foto-album met oude foto´s.
- Gerard ter Schure schenkt het Archief voor intern gebruik zijn
computerstamboek.

- Van Adrie van de Meeberg uit Dordrecht ontvingen we vier medailles - zo groot als de oude zilveren rijksdaalder - met op de voorkant een volbloed met jockey in actie. Op de achterzijde staat bij alle 4 in een halve cirkel "Nederlandsche-Gentleman-Riders-club", maar daarnaast achtereenvolgens: Duindigt 1-9-´45 Paturion, Mereveld 1-12-´45 Grand Prix, Duindigt 23-6-´46 Magnor en Duindigt 18-8-´46 Magnor. Het is wel duidelijk dat er in 1945 op Mereveld zowel draverijen als rennen gehouden zijn.

- Joyce van Manen schonk het Archief een bord: "Verboden toegang stalterrein" uit de nalatenschap van Mereveld.
- De Familie Top voorziet ons regelmatig van allerlei boeken en
tijdschriften.
- Hans Fransen schonk ons een Russisch boek over met name de
ORLOV-draver; titel "Kon-Tsjelovek-Vremja" (Paard-Mens-Tijd). Een boek met zeer mooie foto´s.
- Van de Heer Govers ontvingen we een map met foto´s van
Joh. Smit, die hij van de heer J.J. Jager had gekregen.
- Marcel Knijnenburg (de achterneef van Guus Knijnenburg) schonk ons een mooie foto op triplex van de overwinning van Guus
Knijnenburg op Duindigt met Fernanda D en een foto-album van Flip en Guus Knijnenburg.
- Van John van Nierop is ontvangen een draver voor sulky met
pikeur, in plat koper op steunvoet.
- Tijdens een excursie in Normandië zegde Fred de Zoete ons toe: een aantal ballpoints met de opdruk "Drafcentrum Hilversum" (inmiddels een viertal ontvangen) en de borden van de Kampioenpikeurs, die in de hal van drafcentrum Hilversum hingen.


Overzicht van aanwinsten in juli en augustus 2007:
- Programma t.g.v. laatste koersdag Kennemer Sportvereniging, zondag 26ste van de slaghtmaand 1909 met diner in de Toelast Alkmaar
- Programma Duindigt 19 september 1943
- Jaargangen Paardensport 2000-2006
- Boek « La Vie d´un cheval de Course « van Léon Zitrone/1963
- boek: Paarden en Pony´s in Nederland van drs G.A.R. Neuhoff, uitgave Stam-Robijns
- Die Vollblutzucht der Welt in drie talen
- Schaal Campionato Euuropeo Allievi Guidatori 19-22 Luglio 1990, Taranto (UET)
- Ets/schilderij van Action Skoatter
- Legpenning 100 Eves a Maguar Ügetö Verzenyzès MLV 1983
- Legpenning FEGAT Weltmeisterschaft 1984 Duindigt Holland
- Legpenning NDR en medaille NDR, Europees Kampioenschap Duindigt 17-3-1973; Hilversum 18-3-1973
- Paardenhoofd op houten blok met tekstplaatje: ENCAT Assemblea UET Roma, ottobre 1978
- Plaquette op voet: Dinslaken Europa Meisterschaft 2 april 1997
- Legpenning Union Continentale pour les Trotteurs; Dank und Anerkennung für internationale Zusammenarbeit
- DDR Trabergestütbuch Band II
- Grammofoonplaat Amboss Polka
- belleterie: Dick Francis, John Francome, Michael Maguire
- Ingebonden boeken van: Nederlandsche Sport 1895- 1918
- De Paardenwereld 1927 en 1922/1923/1924 in één band
- Paard en Paardenwereld 1927-1932
- Paardensport en fokkerij 1938-1952
- Paardensport in Ren en Draf 1964-1970
- Boekje 140 jaar Kortebaan Medenblik 1842-1982
- Schilderij/ets Action Skoatter
- Grote collectie zwart-wit foto´s over Draf- en Rensport in Nederland

Uiteraard moesten in de afgelopen maanden ook enkele archief-benodigdheden worden aangeschaft:
- Stofzuiger en stoffer & blik
- 2e hands Laserprinter met inktpatroon (aan ons geschonken!)
- metalen grote, brandvrije, prullenbak
- showtassen/zuurvrije dozen en insteekhoezen
- diverse lijsten met ontspiegeld glas
- stekkerdozen/tijdschrift cassettes/metalen boekensteunen


  terug naar boven

© Copyright Archief NDR

Submenu
Nieuws:

Activiteiten

<Aanwinsten

Aangeboden

Gevraagd

Vragen

Website

Mijlpalen