NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek >

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Drafbaan Het Oude Slot
te Heemstede


(De tekst is met toestemming van de auteur overgenomen uit het boek "Draf- en Renbanen in Nederland" van Durk Minkema.)

HEEMSTEDE HET OUDE SLOT (I)
1894-1895

baanrecord:
Kravana 1.49,9b met P.J. Doeleman op 20-10-1895


Aan het eind van de 19de eeuw woonde in Heemstede in het Oude Posthuis (op de noorderhoek van de Herenweg en de Oude Posthuisstraat) de bekende trainer-pikeur Jan Koster, die eerst aan de gerenommeerde draverstoeterij Cruquius van H. van Wickevoort Crommelin verbonden was. In de jaren 1890 en 1891 was hij werkzaam bij de Noorderstal van jhr. De Marees van Swinderen in Paterswolde, begin 1892 keerde hij naar Heemstede terug. Hij liet toen een trainingsbaan aanleggen op het land van Cornelis van den Berg achter het Oude Slot, waarvan de rune nu nog te vinden is. De baan was volgens De Oprechte Haarlemsche Courant van 20 oktober 1894 als volgt te vinden.
"Wanneer men, van Haarlem komende, de trambaan volgt tot daar waar de lijn een grote bocht maakt om langs het Wapen van Heemstede en de Hervormde Kerk verder te gaan, heeft men in de linkse hoek een sintelweg (dus niet de weg tussen Logement en Kerk) die men slechts hoeft te volgen om binnen 3 minuten het terrein, een weiland, te bereiken". Het Logement het Wapen van Heemstede is nu het Chinese restaurant Pandahof aan het Wilhelminaplein, dat vr 1898 nog Kerkplein of Dorpsplein heette. De bedoelde sintelweg was de Hoflaan, die destijds langs de noordkant van het logement naar het Slot liep. Het begin van die weg is er nu niet meer en verderop heet hij nu, althans het laatste deel, Slotlaan. Het weiland, waarop de baan lag, bevond zich tussen de Hoflaan en de Molenwerfslaan, ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige Bali-, Borneo- en Sumatrastraat in de Indische Buurt, die tussen 1923 en 1925 aangelegd werd. De hoog en droog gelegen baan was enigszins elliptisch van vorm en hoewel slechts 615 meter lang, waren de bochten vrij gemakkelijk te nemen. De in 1894 in Heemstede opgerichte Harddraverij-Vereeniging "Het Oude Slot" belegde er op zondag 21 oktober 1894 haar eerste meeting, en een jaar later, op 23 oktober 1895 een tweede. Daarna verruilde men deze baan voor een grotere in de onmiddellijke nabijheid.

Bronnen. Durk Minkema: Draverijen in Heemstede.
Heerlijkheden 30 (2003) nr. 118; Oprechte Haarlemsche Courant.

Woestduin

Meeting op de baan Het Oude Slot, woensdag 7juli 1897.
Er werd in die jaren rechtsom gekoerst. Later andersom.
(uit: Hans Krol: Harddraverij-vereeniging 'l Oude Slot.
Heerlijkheden 26 (1999), nr. 101)
(uit het boek van Minkema)

HEEMSTEDE HET OUDE SLOT (II)
1896-1898; 1920; 1925-1929 (1920, 1925-1929)

baanrecords:
1896-1898 Newbold 1.38,1b met F. Steinnagel op 6-7-1898
1920-1929 Traviatta 1.27,0b met J.D.M. Schuyl op 11-11-1928

In 1896 huurde de vereniging "Het Oude Slot" vlakbij haar vorige baan een stuk weiland van jhr. Jean Baptiste van Merlen achter het cricketveld en liet hierop een baan aanleggen, die aanzienlijk groter was dan de vorige, namelijk 965 meter lang. Deze mooie grasbaan lag in een schilderachtige omgeving tegenover de inrichting voor epilepsielijders Meer en Bosch aan de Meerweg. De Meerweg liep van de Achterweg ten zuiden van het Oude Slot langs naar de brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Deze brug was destijds nog een draaibrug, die iets zuidelijker lag dan de huidige. Vanuit Heemstede over de Meerweg wandelend had men toen aan de rechterhand een uitzicht over bloemenvelden, groentetuinen en sportvelden. De baan lag waar in 1932 de Meer en Boschlaan werd aangelegd. De openingsmeeting vond plaats op zondag 6 mei 1896 en de grote tribune voor circa zevenhonderd personen was feestelijk versierd. Al in 1897 verbood het gemeentebestuur van Heemstede draverijen op zon- en feestdagen, zodat men naar een doordeweekse dag moest uitwijken. Dat had een zodanige ongunstige invloed op de publieke belangstelling, dat men na de meeting van 25 oktober 1898 de baan moest sluiten. Later (februari 1904) pachtte Jan Koster de baan als trainingsbaan.
Maar in 1920 zou de baan opnieuw voor draverijen in gebruik genomen worden, toen de Vereeniging van Harddraverseigenaren er vijf meetings organiseerde, de eerste op 5 april 1920. Weer gebeurde er daarna vier jaar achtereen niets tot op 22 maart 1925 de Sportvereeniging "Het Oude Slot" begon met het organiseren van langebaan- en 800-meterdraverijen. De baan had nu een lengte van circa 1000 meter, was zo gelijk als een biljartlaken en de bochten waren opgehoogd, maar nog wel erg nauw. Er was tevens een nieuwe open tribune neergezet en een restauratietent. Men ging tot laat in de herfst door met koersen en dan brandde er een vuurpot voor de restauratietent, waar het publiek zich kon warmen. De draverijen gingen door tot en met 1929, de laatste op 30 juni van dat jaar. Die meeting trok weinig paarden en weinig publiek, zodat definitief het doek voor de Sportvereniging "Het Oude Slot" viel. Op de baan werden tevens motorraces gehouden.

Bronnen:
- Hans Krol: Oud-Heemstede in beeld (1900-1950). Heemstede, 1991;
- Durk Minkema: Draverijen in Heemstede. Heerlijkheden 30 (2003) nr. 118;
- Wouter Slob: Harddraverij bij Het Poslhuys. Heerlijkheden 20 (1993) m. 77; Oprechte Haarlemsche Courant.

Duindigt

Boven: Beeld van de Diodemus-prijs op Het Oude Slot te Heemstede,
een prijzendraverij 3e en 4e klasse, afstand 2100 m, waarin Idylle van
den heer v. Hoboken te Rotterdam wederom zegevierde van Kampioen B
van den heer De Jong te De Rijp.
(uit De Revue der Sporten d.d. 2-6-1920)

Woestduin

Heropening van de baan Het Oude Slot, op zondag 22 maart 1925
(uit: De Paardenwereld 4, 1925)
(ook uit het boek van Minkema)


Boven: Bij de heropening van de drafbaan in Heemstede
(Het oude Slot), duikt een paard over de reling het publiek in.
Het liep gelukkig goed af.

Boven: Een op 26-6-2011 door de Heemsteedse archivaris Hans Krol
op de boekenmarkt in Haarlem gevonden foto van een draverij
op 11 november 1928 bij paardensportvereeniging
"Het Oude Slot" in Heemstede.
De grote boom op het middenterrein
is een eikpunt.


Boven: Queen G wint van Quick Boy bij dezelfde boom.
De betreffende Grote Winterprijs 1928 werd gewonnen door Queen G.,
en Quick Boy (rechts op de foto) werd gediskwalificeerd wegens
onregelmatig draven en te veel galopperen, aldus een bericht in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 29 november 1928.


Boven: Oly P met B. ten Hagen (links) en rechts een
ons nog onbekend paard met Piet de Boer.
Op de drafbaan "Het Oude Slot" in Heemstede.


Boven: Our Bonni wint voor Quick Boy en Perfectly St L
te Heemstede op 27 mrt 1927.


Boven: Prinses Olga en Letha strijden om de overwinning
op de drafbaan "Het Oude Slot" in Heemstede.
  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Fototheek:

Paarden

Koersen

Mensen

< Renbanen

Diverse